Nieuws Curaçao

IMF: behoud voedselprogramma’s in strijd tegen hoge prijzen in de supermarkt

Het Internationaal Monetair Fonds maakt zich zorgen over kwetsbare groepen in de Curaçaose samenleving. De regering van Gilmar Pisas zou moeten overwegen om de voedselprogramma’s die ontstonden tijdens de Covid-pandemie voor deze groepen voort te zetten. Dat stelt het IMF in haar voorlopige bevindingen na een staff-bezoek aan Curaçao.

Volgens het IMF zullen hogere invoerprijzen, met name in brandstof- en voedselcategorieën, de inflatie opdrijven naar niveaus die aanzienlijk hoger zijn dan nu gedacht. Dit zou onevenredig grote gevolgen hebben voor de kwetsbare groepen die niet onder het bestaande sociale vangnet vallen en een rem op het economisch herstel zetten. Vooral omdat het besteedbaar inkomen wordt aangetast.

In plaats van een rigide begrotingsbeleid zou de regering Pisas moeten investeren om de werkgelegenheid te vergroten en particuliere investeringen moeten stimuleren ten behoeve van een breed economisch herstel en potentiële groei .

Onlangs doorgevoerde verlagingen van brandstofbelastingen zijn wel leuk, maar beter zou het sociale vangnet versterkt worden om de kwetsbaren beter te kunnen bereiken en effectiever te beschermen. Gezien de hogere voedselprijzen zouden de autoriteiten kunnen overwegen om het voedselprogramma dat tijdens de pandemie van kracht was voort te zetten of andere goed gerichte maatregelen te nemen, aldus het IMF.

Deel dit artikel