Nieuws Curaçao

IMF: Curaçao herstelt zich dankzij toerisme en particuliere investeringen

WILLEMSTAD – Na een moeilijke periode van economische krimp is er goed nieuws voor Curaçao. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt vast dat de economie van het eiland zich aan het herstellen is, voornamelijk dankzij een sterke groei in de toeristische sector en grote investeringen in de particuliere sector.

Het IMF benadrukt echter dat om het volledige economische potentieel van Curaçao te benutten, er een sterke ontwikkelingsstrategie nodig is die wordt gesteund door alle betrokken partijen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Een belangrijke stap in de goede richting is onlangs genomen met de invoering van een langetermijnschuldenbeleid en een beleggingsstrategie. Dit zal helpen bij het ontwikkelen van een belastingbeleid op de middellange termijn, denkt het IMF.

Economie

Volgens het IMF is de economie van Curaçao in 2021 met 4,2 procent gegroeid en naar schatting was de groei in 2022 zelfs 6,5 procent. Voor de komende jaren wordt een gematigde groei van ongeveer drie procent verwacht in zowel 2023 als 2024. 

Ook is er goed nieuws op het gebied van inflatie, die naar verwachting zal afnemen van 3,7 procent in 2023 tot een gemiddelde van twee procent op de middellange termijn.

Op het gebied van overheidsfinanciën is er de afgelopen twee jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het begrotingssaldo laat een overschot zien van bijna een half procent van het Bruto Binnenlands Product (bbp) in 2022, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van het tekort van 1,6 procent in 2019. Deze verbetering is volgens het Curaçaose ministerie van Financiën vooral te danken aan een betere belastingadministratie en een efficiëntere inning van achterstallige belastingen.

Om de economische groei verder te bevorderen, is het belangrijk om te investeren in kwalitatief hoogwaardige uitgaven die de groei stimuleren. Het IMF benadrukt ook dat de verbetering van de belastingadministratie moet worden voortgezet en gevolgd moet worden door een hervorming van het belastingbeleid.

Een alomvattende modernisering van het overheidsapparaat is eveneens van groot belang om de efficiëntie en kwaliteit van de openbare dienstverlening te verbeteren. 

Daarnaast is een uitgebreide hervorming van de gezondheidssector noodzakelijk om de continuïteit van de gezondheidsdiensten te waarborgen, de financiële levensvatbaarheid te herstellen en financiële risico’s te beperken.

Deel dit artikel