Nieuws Curaçao

IMF: Curaçao moet zakelijk klimaat aanpakken om groei vast te houden

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft haar jaarlijkse gesprekken met Curaçao en Sint-Maarten afgerond en een reeks aanbevelingen gedaan. De sleutel tot een bloeiende toekomst voor Curaçao ligt volgens het IMF in een sterk ontwikkelingsplan, het verbeteren van de kwaliteit van overheidsuitgaven en noodzakelijke structurele hervormingen.

De afgelopen twee jaar kende Curaçao een stevige economische groei, voornamelijk aangedreven door de opleving van het toerisme. Maar deze groei is nog niet in alle sectoren gevoeld. Het IMF stelt dat hoewel de groei na 2022 waarschijnlijk wat zal afnemen, er nog steeds een groei van het bruto binnenlands product van drie procent dit jaar en volgend jaar wordt verwacht.

Zonnig, maar…

De toekomst ziet er zonnig uit, maar er is werk aan de winkel. De sleutel tot het realiseren van Curaçao’s economische potentieel ligt volgens het IMF in een sterk ontwikkelingsplan. Dit plan moet aandacht besteden aan klimaatadaptatie en het verbeteren van het zakelijke klimaat. 

Het fonds adviseert om de kosten van het zakendoen te verminderen en tegelijkertijd de ontwikkeling van menselijk kapitaal te stimuleren. Hierbij zijn aanpassingen in migratie- en arbeidsbeleid nodig, zodat deze aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

Het fiscaal beleid van Curaçao moet zich concentreren op het verbeteren van de kwaliteit van de uitgaven. Investeer in groeibevorderende projecten en versterk het beheer van publieke investeringen, zo stelt het IMF. 

Daarbij moeten er voldoende middelen worden gebudgetteerd voor prioriteitsgebieden zoals de implementatie van hervormingen en de verbetering van datagegevens. Dit zal bijdragen aan de kwaliteit van openbare diensten.

Voldoende middelen

Het IMF benadrukt de noodzaak van hervormingen in de sociale zekerheid en de gezondheidssector om hun financiële duurzaamheid te herstellen en fiscale risico’s te beperken. Het is belangrijk om de gezondheidssector te voorzien van voldoende middelen, zodat de continuïteit van de gezondheidsdiensten gewaarborgd blijft. Ook het pensioenstelsel verdient aandacht.

Er is volgens het IMF nog ruimte voor verbetering als het gaat om bestuurlijke kwesties. Het tijdig doorvoeren van hervormingen die gericht zijn op het aanpakken van bestuurlijke zwakheden, is cruciaal voor aanhoudende en inclusieve groei.

Wat betreft de Monetaire Unie van Curaçao en Sint-Maarten, het IMF benadrukt dat ondanks een hoog tekort op de lopende rekening, de internationale reserves comfortabel blijven. Het fonds adviseert om het monetaire beleid verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Tenslotte spoort het IMF de autoriteiten aan om voortgang te blijven maken met hun financiële hervormingsagenda. Het finaliseren van het depositogarantiestelsel, waarbij rekeninghouders worden beschermd bij het omvallen van banken en de oprichting van een effectieve Financial Stability Committee zijn hierbij belangrijk.

Curaçao staat voor belangrijke kansen, maar ook uitdagingen. De aanbevelingen van het IMF vormen een routekaart voor economisch herstel en duurzaamheid. Het is nu aan de regering Pisas II om deze in actie om te zetten.

Deel dit artikel