Nieuws Curaçao

IMF: Economie Curaçao groeit trager dan omringende eilanden, landspakket cruciaal voor structurele hervormingen

WILLEMSTAD – Ondanks een langdurige recessie laat de economie van Curaçao in 2021 en 2022 een sterke, maar ongelijke groei zien. Maar het herstel van het pre-pandemische niveau zal langer duren dan in de rest van het Caribisch gebied, mogelijk tot 2026. Cruciaal in dit herstelproces is het ‘Landspakket’ aan structurele hervormingen dat met Nederland is overeengekomen.

De economie van Curaçao, gesteund door sterke groei in het toerisme en aanzienlijke particuliere investeringen, is herstellende. Maar om het aanzienlijke economische potentieel van Curaçao te realiseren, is een sterke ontwikkelingsstrategie vereist die ondersteund wordt door belanghebbenden. 

In 2021 groeide de economie van Curaçao met ruim vier procent en in 2022 naar schatting met meer dan zes procent. Dit wordt gesteund door een sterke opleving van het toerisme en privé-investeringen. Maar enkele sectoren, zoals de maritieme industrie, blijven achter.

Curaçao blijft daarmee ver achter bij haar buureilanden. Ter vergelijking, de economische groei van Aruba bedroeg in 2021 ruim 27 procent en een geschatte groei van meer dan zeven procent in 2022.

Landspakket

De implementatie van het ‘Landspakket’, een pakket van structurele hervormingen overeengekomen met Nederland, wordt door het IMF gezien als cruciaal voor het aanpakken van vele langdurige structurele uitdagingen van Curaçao. 

Voortgezette inspanningen met financiële sector en aanbodzijde hervormingen blijven van vitaal belang voor het versterken van de financiële stabiliteit en de externe positie van de monetaire unie van Curaçao en Sint-Maarten.

De economische vooruitzichten van Curaçao zijn onderhevig aan aanzienlijke risico’s, waaronder een scherpe neergang bij de handelspartners van Curaçao, stijgingen van de grondstofprijzen en een verdieping van de geo-economische fragmentatie.

In de toekomst moet het beleid zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de uitgaven en de nadruk leggen op groei-bevorderende investeringen. De recente beslissing om een lange termijn schuldenanker te adopteren en een investeringsstrategie te ontwikkelen zijn welkome stappen in de richting van het ontwikkelen van een middellange-termijn fiscaal kader.

Een beter ondernemingsklimaat zal cruciaal zijn voor het verhogen van de potentiële groei. In het kader van het ‘Landspakket’ zijn de autoriteiten van plan om het ondernemings- en investeringsklimaat te beoordelen om de hiaten te identificeren. 

Het terugdringen van de doorlooptijd voor licenties en vergunningen, onder andere door de oprichting van een enkel elektronisch loket, zou de kosten van zakendoen verminderen, de investeringen in de private sector aanmoedigen en de groei ondersteunen.

CBS en Data

Om effectieve macro-economische analyse en beleidsvorming mogelijk te maken, is het essentieel om het CBS van Curaçao te voorzien van voldoende middelen. De huidige gegevenslacunes belemmeren deze processen, volgens het IMF. 

Het verbeteren van de beschikbaarheid en actualiteit van gegevens vereist adequate middelen voor het CBS om statistieken te produceren en tijdige benchmarking-oefeningen uit te voeren.

Terwijl de economie van Curaçao zich gestaag herstelt, blijft de weg naar volledig herstel lang, met de cruciale rol van het ‘Landspakket’ aan structurele hervormingen die vooruitgang mogelijk maken.

Deel dit artikel