Nieuws Curaçao

Indexering pensioenen APC uitgesteld door financiële beperkingen

WILLEMSTAD – Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao gaat de pensioenen voorlopig net indexeren. Deze beslissing is gebaseerd op de huidige vermogenspositie van het fonds. De dekkingsgraad was in de jaren 2018 en 2019 naar eigen zeggen onvoldoende om indexering toe te staan. 

De uitgekeerde pensioenbedragen worden niet aangepast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud. De huidige gepensioneerden verliezen daardoor koopkracht, wat betekent dat zij met hetzelfde pensioenbedrag minder kunnen kopen dan voorheen.

Als de kosten van levensonderhoud sneller stijgen dan het inkomen uit pensioen, kan dit leiden tot een verlaging van de levensstandaard voor de gepensioneerden als gevolg van dit besluit van APC.

APC zegt dat er wel een voorziening is getroffen in de vorm van ‘achterwege gelaten indexatie’, ook wel bekend als inhaalindexatie, waarbij toekomstige verbeteringen in de financiële positie van het fonds kunnen leiden tot alsnog gedeeltelijke of volledige toepassing van deze indexaties.

Wettelijke Kaders en Dekkingsgraad

Volgens de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren is het toegestaan om pensioenen te indexeren als de salarissen van overheidsdienaren stijgen door toename in de kosten van levensonderhoud. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Maar als de dekkingsgraad van het pensioenfonds op de laatste dag van het jaar voorafgaand aan het indexeringsjaar 105 procent of lager is, kan het bestuur besluiten om niet te indexeren. De dekkingsgraden van APC waren respectievelijk 100,2 procent en 103,4 procent aan het einde van 2018 en 2019, en 103,7 procent aan het einde van 2022.

Het Besluitvormingsproces

APC heeft voor dit besluit externe actuarieel deskundige adviezen ingewonnen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat huidige indexering financieel onverantwoord zou zijn. Ook is overwogen of een eenmalige vergoeding aan gepensioneerden mogelijk was, maar dit zou de dekkingsgraad negatief beïnvloeden en de kans op toekomstige pensioenkortingen vergroten.

Deel dit artikel