Nieuws Curaçao

Ingezonden: Brandbrief bijzonder onderwijs Curacao: onderwijs gaat failliet

Het bijzonder onderwijs op Curacao staat op omvallen als gevolg van plannen voor een forse bezuiniging in een tijd waarin ook coronamaatregelen noodzakelijk zijn. In een uitgelekt bezuinigingsvoorstel van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) staat dat het bijzonder onderwijs 18 procent moet bezuinigen, waar het openbaar onderwijs een korting van een paar procent krijgt. Schoolbesturen van het bijzonder onderwijs op Curacao luiden de noodklok en schrijven een brandbrief om de bezuiniging van tafel te krijgen. Kinderen op Curacao mogen niet het slachtoffer worden van de coronamaatregelen.

Geen stroom en water op school

De uitgelekte plannen hebben forse gevolgen voor het voortbestaan van het bijzonder onderwijs, laat Maghalie van der Bunt-George weten. Zij is directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) op Curacao en vertelt dat de voorgestelde korting van 18 procent significant groter is dan het totale budget voor de materiële kosten. “Het volledig of deels schrappen van deze kosten zou in de praktijk betekenen dat er geen geld meer is voor elektriciteit, water, schoonmaak en schoolmaterialen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij natuurlijk niet bezuinigen op schoonmaak van schoolgebouwen, die iedere dag schoongemaakt moeten worden. En ook niet op water en elektriciteit.”

Als er niet gekort wordt op de materiële kosten, ontkomen schoolbesturen er niet aan om te snijden in de personeelskosten. Dit heeft direct gevolgen voor de leerlingen in de klas. Van der Bunt: “Voor het funderend onderwijs in Curacao betekent dit dat er afscheid moet worden genomen van 150 leerkrachten. En dat komt bovenop de 12,5 procent die ook docenten moeten inleveren op hun salaris vanwege de coronacrisis. Een gevolg kan zijn dat de klassen vergroot moeten worden tot 40 kinderen per klas. Een ander gevolg kan zijn dat de leerlingenzorg die nu minimaal is geschrapt moet worden. Dat betekent dat het handjevol maatschappelijk werkers, intern begeleiders en remedial teachers zullen moeten worden ontslagen. Juist nu de sociale problematiek op ons eiland enorm is, zou de leerlingenzorg eerder moeten worden opgeschaald, dan worden afgebroken.”

Blijf staan voor onze kinderen

“Als onderwijs als prioriteit nummer één wordt aangemerkt door de regering, dan moet dat ook juist nu uitgedragen worden, dan moeten ook alle andere ministeries die prioriteit erkennen. Nu zegt de regering in feite dat het onderwijs niet gefinancierd kan worden. We hebben met de minister (Eugene Rhuggenaath) gesproken en gesmeekt: ‘Alsjeblieft blijf staan voor onderwijs en voor onze kinderen.’, aldus Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) in het Antilliaans Dagblad (link).

Bol AlgemeenBol Algemeen

Maghalie van der Bunt heeft een duidelijke oproep aan politici in Den Haag: “Sinds 10 oktober 2010 heeft Curacao tien ministers van onderwijs gekend. Wie behartigt nu in deze crisis de belangen van het onderwijs? Investeer via de schoolbesturen rechtstreeks in het onderwijs, desnoods via een onafhankelijke commissie. Zorg dat het onderwijs op het eiland niet failliet gaat.”


Tweede Kamerleden Eppo Bruins en Stieneke van der Graaf hebben inmiddels kamervragen gesteld (zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail/2020Z11332/2020D24393).


Lees ook:

Deel dit artikel