Nieuws Curaçao

‘Inspecteur Keli is een gevaar voor de volksgezondheid van Curaçao’

Het recente vonnis naar aanleiding van een klacht en een eis over het handelen van chirurg Misset legt de zwakte van de huidige Inspectie Volksgezondheid pijnlijk bloot. De Rechtbank verwerpt alle eisen van de patiënt, omdat het inspectierapport, dat zij inbrengt op de meest basale punten rammelt.

Opine | Jan Huurman, arts en voormalig Inspecteur-generaal Volksgezondheid Curaçao

Les 1 voor het schrijven van een goed rapport is dat de verantwoordelijke inspecteur de beschikbare documentatie, in het bijzonder het patiëntendossier (en daarbinnen het operatieverslag), goed bestudeert en correct weergeeft. Op dit punt geeft de Rechtbank de Inspecteur, in dit geval de heer Keli, een enorme draai om de oren.

Keli zegt ‘A’, maar de rechtbank laat op grond van gewoon documentonderzoek ‘B’ zien. De rechter concludeert dan dat de chirurg Misset heeft gehandeld als een redelijk bekwaam hulpverlener. Een bijna identieke formulering die ik hanteerde in mijn rapport over het handelen van chirurg Misset in 2019, een rapport dat nog te lezen valt op de website van de Inspectie Volksgezondheid.

Inspecteur Keli zat dus heel erg fout in zijn rapport, hij blundert kinderlijk. Een incident of gevolg van incompetentie. Of is Keli corrupt? Het past in elk geval in een patroon, waarbinnen Keli terechte interventies van ondergetekende heeft teruggedraaid, al dan niet in opdracht van politieke bazen.

De voormalige minister Camelia-Römer schorste mij twee jaar geleden, omdat ik in een aanwijzing eisen stelde aan de scholing van kinderarts Faries. Een eis ondersteund door een onafhankelijke externe audit. Camelia-Römer stelde vervolgens Keli aan, die de aanwijzing op basis van een onbegrijpelijk nieuw rapport terugdraaide.

Hij deed hetzelfde met de – ook door een externe audit ondersteunde – beperkingen die ik internist Bakir had opgelegd. Recent weigerde Keli op te treden tegen de start van de dialyseafdeling in het Advent ziekenhuis, die in strijd is met de vergunningsvoorwaarden, zoals aangetoond in mijn aanwijzing van augustus 2017.

Drie voorbeelden van het beschermen van ‘substandard’ zorgverlening, in strijd met de opdracht van de Inspectie. Wie kennis wil nemen van nog meer dwaze c.q. onbegrijpelijke stellingnames van Keli, leze mijn recente boek over de Inspectie Volksgezondheid Curaçao.

De beginnersfout in het rapport over Misset is geen incident. Keli is ofwel incompetent, ofwel corrupt. Welk van die twee het ook is, hij is volstrekt ongeschikt als hoogste baas van de Inspectie Volksgezondheid. Keli is een gevaar voor de Curaçaose volksgezondheid en moet liever vandaag dan morgen worden vervangen.


Deel dit artikel