Nieuws Curaçao

Inspectie Volksgezondheid legt tweede verscherpt toezicht op aan CMC

WILLEMSTAD – De Inspectie van de Volksgezondheid heeft in een scherpe brief aan de Raad van Bestuur van het CMC zijn ongenoegen geuit over de houding van het CMC. Inspecteur-generaal Sirving Keli heeft ernstige bezwaren tegen de manier waarop de directie zich opstelt en is verbolgen over de aantijgingen aan zijn adres, die het voornemen van de Inspectie om een bestuursdwang op te leggen bekritiseerde en in twijfel trok.

De Inspectie heeft het CMC inmiddels een tweede verscherpt toezicht opgelegd, dit keer met betrekking tot de doorverwijzing van patiënten naar het Advent Ziekenhuis en de International Curaçao Clinic. Eerder werd het ziekenhuis al onder verscherpt toezicht gesteld vanwege aanhoudende problemen bij de operatiekamers en de wachtlijsten.

In zijn correspondentie wijst Keli de CMC-directie op hun verantwoordelijkheid om de kwaliteit en tijdigheid van de ziekenhuiszorg te garanderen en om de wetgeving op het gebied van gezondheidszorg na te leven. Hij benadrukt dat het CMC zelf verantwoordelijk is voor het behoud van vertrouwen van de samenleving in de zorg en dat de Inspectie niet de schuld moet krijgen van tekortkomingen van het ziekenhuis.

Keli maakt ook duidelijk dat het ziekenhuis een algemene doorverwijzingsplicht heeft en verwijst naar de Landsverordening Zorginstellingen om zijn punt kracht bij te zetten. Hij eist dat de CMC-directie hem wekelijks op maandag informeert over de vorderingen op het gebied van doorverwijzing van patiënten.

De Inspectie zal regelmatig bijeenkomsten organiseren met het CMC en het Adventziekenhuis, en indien van toepassing de Curaçao International Clinic, om de situatie nauwgezet te monitoren en waar nodig bij te sturen. Het tweede verscherpte toezicht blijft van kracht totdat de situatie bij het nationale ziekenhuis betreffende de wachtlijsten is genormaliseerd.

Deze ontwikkeling volgt na een periode waarin de de Inspectie het CMC al had bedreigd met bestuursdwang vanwege het niet naleven van de aanwijzingen voor doorverwijzing. Hoewel Keli besloot af te zien van het opleggen van die bestuursdwang, blijft de druk op het ziekenhuis hoog met het opleggen van een nieuw verscherpt toezicht.

Deel dit artikel