Nieuws Curaçao

Integrale aanpak vereist voor groeiend probleem van loslopende honden op Curaçao

WILLEMSTAD – Het probleem van de loslopende honden op Curaçao loopt geheel uit de hand. Dit probleem heeft een uniek karakter op het eiland en kan niet vergeleken worden met het zwerfhondenprobleem dat Nederland ooit heeft gekend. Dit schrijft Maria Garcia als voorzitter van de Stichting dierenbescherming Curaçao in een schrijven aan de pers.

“Verontrustend genoeg zijn meer dan de helft van deze loslopende dieren eigenlijk huisdieren die niet binnen het erf worden gehouden. De vermenigvuldiging van deze dieren gaat sneller dan welk intensief sterilisatieproject dan ook. Het straatbeeld vol met loslopende dieren wordt normaal en de algemene geestelijke gezondheid van de bevolking gaat drastisch achteruit, waarbij de intrinsieke waarde van het dier niet meer wordt gezien.”

Het probleem op Curaçao is uniek en kan niet vergeleken worden met eerdere situaties in Nederland. Sterilisatieprojecten zijn niet in staat om de snelle toename van het aantal dieren bij te houden. Ook de hulp van mensen die deze dieren op straat voeden, is onvoldoende om het probleem op te lossen. Steeds vaker worden de dieren agressief en verdedigen ze hun territorium door mensen en andere dieren aan te vallen.

Integrale aanpak

De voorgestelde integrale aanpak omvat onderwijs op scholen, een grootschalige sterilisatiecampagne, het verwijderen van dieren van de straat, het aanbieden van dieren voor adoptie waar mogelijk en het bestraffen van mensen die hun dieren los laten lopen. Bovendien wordt de nadruk gelegd op de zorg voor dieren, met de erkenning dat ze huisdieren zijn en behoefte hebben aan liefde en gezelschap. In het geval van ernstig lijden en het gebrek aan mogelijkheden voor adoptie, kan euthanasie noodzakelijk zijn.

De Dierenbescherming Curaçao is bereid om te helpen met deze integrale aanpak, maar benadrukt dat ze niet alleen kunnen handelen. De organisatie roept op tot samenwerking met het Ministerie van Gezondheid en Justitie, die verantwoordelijk is voor het aanreiken van oplossingen en het handhaven van de wetgeving. Echter, ondanks beloftes, zijn de noodzakelijke middelen nog niet beschikbaar gesteld.

Verantwoordelijkheid

De huidige situatie weerspiegelt een breder probleem op het eiland, zoals blijkt uit de verwaarlozing van de lokale dierentuin. Zowel de bevolking als de overheid worden aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van dieren. De Dierenbescherming Curaçao doet een dringende oproep voor gezamenlijke actie om positieve verandering te bewerkstelligen en de levens van mens en dier op het eiland te verbeteren.

Deel dit artikel