Natuur en Milieu

Internationale conferentie over zeevervuilingstraining in Curaçao

WILLEMSTAD – In Curaçao, vindt op 7 en 8 mei de tiende bijeenkomst van het Regionale Activiteitencentrum plaats, dat trainingen verzorgt over zeevervuiling in het Caribisch gebied, bekend als RAC/REMPEITC-Caribe. Vertegenwoordigers van diverse internationale en lokale, zowel gouvernementele als niet-gouvernementele organisaties, ontmoeten elkaar tijdens een conferentie in het Renaissance Hotel.

RAC/REMPEITC-Caribe staat voor ‘Regional Activity Centre / Regional Marine Pollution Emergency, Information and Training Centre’, een van de vier milieucentra van het United Nations Environment Program (UNEP). 

Het centrum werd in 1995 door de regering van Curaçao ingesteld onder het Verdrag van Cartagena van 1983 en ontvangt steun van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), UNEP, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), en de regering van Curaçao.

De doelen van het centrum zijn om Caribische landen te adviseren en te ondersteunen in de preventie en vermindering van zeevervuiling door het ontwikkelen en evalueren van nationale en multilaterale noodplannen, het organiseren van trainingen en workshops, het bieden van technische ondersteuning en consultancy, en het informeren en bewustmaken van het publiek.

Tijdens de bijeenkomst worden de werkplannen voor 2024 tot 2026 van RAC/REMPEITC-Caribe goedgekeurd en wordt het langetermijnstrategische plan van het centrum voor de periode 2025-2030 herzien. 

RAC/REMPEITC Caribe, gevestigd in het Siegfried Fransisco gebouw in Seru Mahuma, bestaat al meer dan 25 jaar in Curaçao en valt direct onder de Minister van Verkeer, Vervoer en Stedelijke Planning. Binnenkort breidt het centrum uit met twee nieuwe experts uit Trinidad & Tobago en de olie-industrie, samen met een expert van de Amerikaanse kustwacht.

Deel dit artikel