Nieuws Curaçao

Interparlementair Koninkrijksoverleg IPKO start donderdag in Den Haag

WILLEMSTAD – Komende donderdag begint het Interparlementair Koninkrijksoverleg IPKO in Den Haag. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul.

Thema’s zijn klimaatverandering en -adaptie, onderwijs, de aanstaande Koninkrijksconferentie, databeveiliging binnen het Koninkrijk en doorwerking en verwerking kolonialisme en slavernijverleden.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg IPKO, de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk, vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. In januari vindt het overleg in één van de Caribische landen van het Koninkrijk plaats, in juni wordt de bijeenkomst in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd.

Agenda

Het overleg start op donderdag 1 juni met een openingsbijeenkomst in Nieuwspoort. Hier verzorgen de leiders van de Caribische Statendelegaties en de leider van de Staten-Generaaldelegatie, Paul Rosenmöller, een presentatie over de recente ontwikkelingen in de vier landen. Aansluitend vindt er een gedachtewisseling plaats over databeveiliging binnen het Koninkrijk.

Op vrijdag 2 juni komt het IPKO bijeen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hier wordt gesproken over de verdere uitwerking van de aanbevelingen uit het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

De IPKO-delegaties wisselen hiervoor onder andere van gedachten met de kwartiermakers van het Nationaal Slavernijmuseum. Ook wordt die dag gesproken over klimaatverandering en -beleid binnen het Koninkrijk. Ed Nijpels, kwartiermaker voor de Klimaattafel Bonaire, geeft hierover een presentatie over zijn recent verschenen advies.

Verder spreken de delegaties over onderwijs binnen het Koninkrijk en de stappen die zijn gezet naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman “Kopzorgen van Caribische Studenten”. De Nationale Ombudsman verzorgt hierover een presentatie.

Op zaterdag 3 juni brengt het IPKO een werkbezoek naar Delft. Op de agenda staat een bezoek aan het Green Village van de technische universiteit, een fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving.

Het interparlementair overleg eindigt op maandag 5 juni met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.

De overleggen tussen de delegaties zijn grotendeels openbaar en zijn via een livestream rechtstreeks te volgen op de website van Nieuwspoort (donderdag) en op de website van de Tweede Kamer via het Actualiteitenkanaal (vrijdag en maandag).

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel