Nieuws Curaçao

Ivar Asjes schrijft op eigen initiatief verslag voor de Enquêtecommissie HNO

WILLEMSTAD – In een ongekende stap heeft Ivar Asjes, voormalig minister-president van Curaçao, voorafgaand aan de parlementaire enquête over de bouw van het nieuwe ziekenhuis ‘Hospitaal Nobo Otrobanda’ (HNO), een uitgebreid verslag ingediend bij de Staten van Curaçao. Dit eigen initiatief omvat documentatie en informatie die zijn besluitvorming en acties tijdens de ontwikkeling van HNO moeten verduidelijken.

Ivar Asjes, die van 2013 tot 2015 als minister-president diende, heeft in een proactieve beweging zijn kant van het verhaal vastgelegd in een uitgebreid verslag, gericht aan de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. 

“Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld en gedurende mijn periode op constructieve en daadkrachtige wijze leiding gegeven aan ons land,” verklaarde Asjes in het verslag.

Asjes benadrukt de belangrijke besluiten en stappen die onder zijn leiding zijn genomen om het project te realiseren, waaronder de goedkeuring van een extra investering van 25 miljoen gulden voor de locatiewijziging naar Otrobanda. Dit besluit, gesteund door documentatie en adviezen van SONA, het Ministerie van Financiën, en SOAB, wordt door hem beschouwd als financieel verantwoord en in lijn met de exploitatiebehoeften van het nieuwe ziekenhuis.

Verder illustreert Asjes hoe de keuze voor Otrobanda in plaats van het Amstelterrein, bijna 100 miljoen aan schuldsanering voordeliger uitviel voor SEHOS, het voormalige ziekenhuis. Bij zijn vertrek als minister-president had de bouw van HNO aanzienlijke vorderingen gemaakt, met het bereiken van het hoogste punt aan de westzijde van de Hamelbergweg binnen drie maanden.

Deel dit artikel