Nieuws Curaçao

Jaareinde Curaçao: record aantal optredens politie bij relationeel geweld

Archieffoto

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao moest in december vijftig keer optreden vanwege relationeel geweld. Een record in het jaar 2022. Niet eerder was dat cijfer zo hoog. Vooral de laatste week tussen Kerst en Oudjaar ging het vaak mis: negentien keer moest de politie tussen beide komen.

Hoewel de cijfers van de politie niet volledig zijn, komt het gemiddelde op ruim vierhonderd politieoptredens in het kader van relationeel geweld in 2022.

Die cijfers steken schril af tegen de overige strafbare handelingen die de politie definieert als hoge impact criminaliteit. Daaronder vallen overvallen, inbraken en autodiefstal.

Huisinbraak

In totaal moest de politie in 2022 bijna 1.700 keer optreden bij deze vormen van criminaliteit. Naast de uitschieter van relationeel geweld valt ook het hoge aantal huisinbraken op. Ruim vierhonderd keer was er een melding.

Volgens de politie vinden de meeste huisinbraken plaats in de late ochtend en het begin van de middag. Bedrijfsinbraken vinden juist ’s avonds plaats. Ruim tweehonderd keer moest de politie naar een bedrijf gaan vanwege een inbraak.

Atrako’s

Er vonden in 2022 171 overvallen plaats. Dit cijfer is net als alle andere cijfers een extrapolatie, omdat de politierapportage over vier maanden in 2022 niet accuraat was.

September was de maand met de meeste meldingen: 183. Gevolgd door oktober en december met respectievelijk 176 en 160 meldingen.

Deel dit artikel