Nieuws Curaçao

Javier Silvania schuift schuld over topinkomens op vorige regering

WILLEMSTAD – Javier Silvania stelt dat niet de huidige regering, maar de voormalige PAR-MAN coalitie verantwoordelijk is voor de toepassing van de wet Normering Topinkomens op artsen in het CMC.

De minister van Financiën reageert hiermee op speculaties over de invoering van de Landsverordening normering topinkomens Curaçao en de impact hiervan op de medisch specialisten van het Curaçao Medical Center.

Op 21 december 2022 is de wet in werking getreden. Dit heeft geleid tot onrust onder de medisch specialisten van het CMC, die zich verenigd hebben in de Landelijke Vereniging van Medische Professionals in Dienstverband Curaçao (LVMPiD). Zij maken bezwaar tegen de verlaging van hun salarissen als gevolg van de wet.

PAR-MAN

In een persverklaring wijst de minister van Financiën naar een tweede nota van wijziging op de ‘Landsverordening eerste tranche overheid gerelateerde entiteiten’ die op 8 juni 2021 door de voormalige PAR-MAN coalitie is aangeboden aan de Staten. 

Deze wijziging, ondertekend door de toenmalige minister van Algemene Zaken, Ruggenaath, en de toenmalige minister van Financiën, Gijsbertha, voegde het CMC expliciet toe aan de lijst van overheidsgelieerde entiteiten. Hierdoor werd de Wet Normering Topinkomens ook van toepassing op het CMC.

Overheidsgelieerd

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft in een vonnis van 14 juni bevestigd dat de wet ook geldt voor specialisten in dienst van het CMC, omdat het CMC als een overheidsgelieerde entiteit wordt beschouwd.

De minister stelt dat het ongenoegen van de voorzitter van de LVMPiD en tevens voorzitter van de PAR, dr. Michael Berry, over de huidige wetgeving niet kan worden toegerekend aan de huidige regering. 

Het Kabinet Pisas II heeft volgens de minister alleen bestuurlijke continuïteit gegeven aan het wetgevingsproces dat door de vorige regering is ingezet en met Nederland is overeengekomen als voorwaarde voor het verkrijgen van liquiditeitssteun.

Deel dit artikel