Nieuws Curaçao

Kabinet Pisas schrapt belastingaanslagen van 2017 en eerder

WILLEMSTAD – Belastingaanslagen ouder dan vijf jaar gaan de prullenbak in. Dat heeft het kabinet van Curaçao besloten. Minister Silvania van Financiën heeft het decreet daartoe gisteren getekend.

De onroerendzaakbelasting OZB is uitgezonderd in het decreet.

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Curaçao tijdig actie onderneemt.

Daarom heeft de wetgever bepaald dat een belastingschuld in beginsel verjaart vijf jaren na de dagtekening van de aanslag. Verjaring betekent dat de Ontvanger van het land Curaçao geen rechtsvordering meer mag instellen om de belastingschuldige tot betaling te dwingen.

De belastingschuld blijft normaal gesproken wel bestaan. Dat is met dit decreet teniet gedaan.

Geïnd

In november legde het ministerie van Financiën 235.000 belastingaanslagen vanwege verjaring opzij. De bijna 475 miljoen gulden van deze aanslagen worden niet meer geïnd.

Een belastingplichtige moet formeel zelf een beroep op verjaring indienen, maar er is besloten om de verjaarde aanslagen pro-actief buiten invordering te stellen. Dat geeft de Belastingdienst meer lucht en capaciteit om de huidige aanslagen te verwerken.

“Hiermee wordt de gelijke behandeling van belastingplichtigen bevorderd”, zegt Sylania. “Niet iedereen is bekend met het begrip ‘verjaring’ en niet iedereen kan zich een belastingadviseur veroorloven om een beroep op verjaring in te dienen.” 

Deel dit artikel