Nieuws Curaçao

Kabinet reageert op klimaatrapport Greenpeace: we doen al veel

Geschatte leestijd: 3 minuten

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet  werkt samen met Caribisch Nederland aan klimaatmitigatiedoelen en verduurzaming. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de vaste Kamercommissie van Koninkrijksrelaties.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De staatssecretaris reageert daarmee op het Bonaire klimaatrapport van Greenpeace, getiteld Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire’; Futuro di Boneiru.

Daarin staat dat een vijfde deel van Bonaire nog deze eeuw onder water gaat verdwijnen door klimaatverandering als er niets gebeurt. 

Het concreet maken van de risico’s en gevolgen van klimaatverandering en het identificeren van adaptatiemaatregelen is, net als voor de Europees Nederlandse gemeenten ook voor Caribisch Nederland van belang, schrijft Van Huffelen. 

Daarbij moet volgens de staatssecretaris rekening worden gehouden met het feit dat de ligging, uitgangssituatie en aard van te voorziene risico’s verschillen tussen Caribisch en Europees Nederland en zelfs tussen de eilanden onderling. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

klimaatscenario’s

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt het KNMI aan nationale klimaatscenario’s. Hierin wordt ook Caribisch Nederland meegenomen, waarbij er gekeken wordt naar zeespiegelstijging, ontwikkeling van stormen en droogteperiodes, aldus Van Huffelen.

Eerder is al in het kader van het kennisprogramma zeespiegelstijging door het KNMI een quick scan uitgevoerd naar het tempo van zeespiegelstijging in Caribisch Nederland. 

Ook het uitvoeren van stresstests en risicodialogen is van belang om risico´s verder in kaart te brengen en gerichte adaptatiestrategieën op te stellen. Hoewel volgens de staatssecretaris de gemeenten en openbare lichamen hier zelf verantwoordelijk voor zijn, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden de openbare lichamen hierbij te ondersteunen.

In het kader van het Natuur en Milieu Beleidsplan zal daarnaast in 2023 een bredere beoordeling plaatsvinden van de gevolgen van klimaatverandering voor de eilanden op basis van bestaand en nieuw onderzoek.

In het kader van het beleidsplan is een traject gestart om te komen tot een Ruimtelijke ontwikkelingsprogramma, waarin ook rekening gehouden wordt met klimaatverandering. Dit plan zal in 2023 gereed zijn, schrijft Van Huffelen. 

Bonaire

Bovendien is Bonaire voornemens een klimaattafel op te zetten. Hierin zal zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie worden meegenomen. De minister voor Klimaat en Energie stelt hiervoor een kwartiermaker aan, die ook zal kijken naar de mogelijkheden voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius.

Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland zegt de plannen van het kabinet om de energietransitie op Bonaire te bespoedigen en meer onderzoek te doen een stap is in de goede richting, maar bij lange na niet genoeg voor fundamentele verduurzaming op de BES-eilanden. 

“Met deze plannen wordt Bonaire nog niet beschermd tegen de klimaatcrisis. Dat kan alleen als de Nederlandse overheid in samenspraak met de inwoners van Bonaire met een echt adaptatieplan komt.” 

Ook moet volgens Zloch de wereldwijde CO2-uitstoot zo snel mogelijk naar beneden en dat betekent dat Nederland daarvoor alles moet doen wat mogelijk is. “Maar daar lezen we niets over in de reactie van de staatssecretaris. Nederland is historisch gezien een grote vervuiler en in deze reactie zien wij geen plannen om de uitstoot snel genoeg omlaag te brengen.”

Dit schreven we eerder over dit onderwerp:

Deel dit artikel