Curaçao

Kamer zet licht op groen voor rol Wereldbank bij wederopbouw St. Maarten

Kamer zet licht op groen  voor rol Wereldbank bij  wederopbouw St. Maarten

Staatssecretaris Knops kreeg vandaag van de Tweede Kamer het groene licht om de Wereldbank aan het werk te zetten bij de wederopbouw van Sint Maarten | Foto René Zwart

Kamer zet licht op groen voor rol Wereldbank bij wederopbouw St. Maarten

Door René Zwart©

Den Haag – De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het groene licht gegeven om de Wereldbank opdracht te verstrekken het door Nederland te vullen fonds voor de wederopbouw van Sint Maarten te beheren.

De Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties drong er vandaag in een debat met de bewindsman vooral op aan vaart te zetten achter de start van het op te richten Trustfund zodat nog voor het begin van het nieuwe orkaanseizoen de eerste projecten van de grond kunnen komen.

Medio april zal Knops zijn handtekening onder het contract met de Wereldbank zetten waarna deze kan beginnen met het bemensen van een kantoor in Philipsburg. Het kabinet heeft de eerste tranche van 112 miljoen euro klaarliggen. Dat het zo lang heeft moeten duren werd vooral toegeschreven aan de tegenwerking van het Kabinet Marlin en de daaropvolgende verkiezingen.

Aan de voorwaarden die Nederland aan de donatie van de in totaal 550 miljoen euro heeft gesteld is, zo erkende Knops na doorvragen door Kamerlid André Bosman (VVD), vooralsnog alleen op papier voldaan. Met de inrichting van de zwaar bevochten integriteitskamer moet nog worden begonnen. Eerst zullen Sint Maarten en Nederland elk een zogeheten kwartiermaker moeten aanstellen. De versterking van de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee bevindt zich eveneens nog in de voorbereidingsfase.

Knops verklaarde er echter alle vertrouwen in dat beide op korte termijn operationeel zijn. In reactie op de twijfels die Ronald van Raak (SP) naar voren gebracht over de integriteit van een handjevol veroordeelde of door het OM verdachte Statenleden stelde hij dat er ordentelijk verlopen democratische verkiezingen hebben plaatsgevonden en er vanuit te gaan dat met de aanstaande regering goed kan worden samengewerkt.

De staatssecretaris plaatste er wel de kanttekening bij niet naïef te zijn en de uitkeringen uit het fonds onmiddellijk stop te zetten als er signalen komen over een verkeerde besteding van het geld. Hij benadrukte er evenwel vanuit te gaan dat die situatie zich niet zal voordoen. Het is aan de Wereldbank om financieringsaanvragen te beoordelen en toezicht te houden op de uitvoering. Aanbesteding van projecten vindt plaats op basis van strenge internationaal vastgestelde regels.

Knops heeft niet de illusie dat de door Nederland gereserveerde 550 miljoen euro toereikend is om de wederopbouw volledig te dekken. Maar, zo liet hij doorschemeren, vanuit Den Haag zal er geen euro bij komen. Bij de het toekennen van projecten wordt prioriteit gegeven aan de behuizing van de meest kwetsbare burgers en het weer op gang brengen van de economie. Tevens wordt er naar gestreefd zo veel mogelijk lokale bedrijven en lokale arbeidskrachten bij de wederopbouw te betrekken.

De bewindsman kondigde aan over drie weken weer naar de Bovenwinden te reizen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat met hem mee om met de Sint Maartense regering indringend te spreken over het op orde brengen van de rechtshandhaving. Vooralsnog is die afhankelijk van door de Nederland beschikbaar gestelde politie-agenten en bewakers in de zwaar gehavende gevangenis.

Deel dit artikel