Curaçao

Kamerleden laten zich bijpraten door het Cft

Foto Cft – Het College financieel toezicht met vlnr Sybilla Dekker, voorzitter Raymond Gradus en Robert Croes.

Foto Cft – Het College financieel toezicht met vlnr Sybilla Dekker, voorzitter Raymond Gradus en Robert Croes.

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties laat zich volgende week bijpraten door het College financieel toezicht (Cft).

Dat gebeurt jaarlijks, maar gezien de actualiteit zal er dit keer geen sprake zijn van een routinegesprek. Ruim zeven jaar na 10-10-10 is de financiële situatie van 4 van de 6 eilanden ondanks het toezicht op het begrotingsbeleid verslechterd. Dat geldt voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Sint Eustatius die allemaal met financiële tekorten kampen. Bonaire heeft weliswaar een sluitende begroting, maar het beheer van de overheidsfinanciën is er allesbehalve op orde. Alleen Saba heeft zijn zaakjes voor elkaar.

Voor de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten dreigt een aanwijzing van de Rijksministerraad als zij de begrotingen voor dit jaar niet aanpassen aan de adviezen van het Cft. Voor Aruba is die het meest concreet: het kabinet Wever-Croes is een deadline (30 april) gesteld om het begrote tekort terug te brengen van 3,9% naar maximaal 3%.

De ontmoeting van het Cft met de Kamerleden is om nog een reden van belang. Later dit jaar moet worden besloten over het al dan niet verlengen van het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten. Daartoe zal de onderliggende rijkswet eerst nog door een onafhankelijke commissie worden getoetst. Op voorhand staat echter al vast dat die zal concluderen dat beide landen (nog) niet voldoen aan de voorwaarden om het toezicht te beëindigen.

Het toezicht op Aruba is niet per rijkswet, maar in een landsverordening geregeld. Deze eindigt aan het einde van dit jaar. Aangezien het land niet zonder medewerking van Nederland kan om de financiële malaise het hoofd te bieden, zit de regering in Oranjestad niet in de positie zich te verzetten tegen voortzetting van toezicht door het Cft.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Omdat er ook vertrouwelijke informatie wordt gedeeld, vindt het gesprek van de Kamercommissie met de leden van het college achter gesloten deuren.

Deel dit artikel