Nieuws Curaçao

Kersttoespraak gouverneur Curaçao benadrukt diversiteit en verbondenheid

WILLEMSTAD – In haar kersttoespraak van 2023 heeft de Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, de nadruk gelegd op de diversiteit en verbondenheid binnen de Curaçaose gemeenschap. De toespraak werd uitgesproken nabij het Gouverneurspaleis, tegen de achtergrond van de rijke culturele en religieuze diversiteit van het eiland.

Gouverneur George-Wout wees op het vreedzame samenleven van verschillende gemeenschappen op Curaçao, waar gebedshuizen van diverse religies naast elkaar bestaan en gerespecteerd worden. Ze benadrukte het belang van deze harmonie en stelde dat veel andere landen hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

De Gouverneur herinnerde aan de gezamenlijke verklaring van verschillende geestelijke leiders op Dia di Pais Korsou, waarin zij hun bezorgdheid uitten over internationale conflicten, waaronder het Israëlisch-Palestijns conflict. Ze benadrukte dat, hoewel dergelijke conflicten complex zijn, medeleven en verbondenheid van cruciaal belang zijn.

George-Wout reflecteerde ook op de donkere perioden in de Curaçaose geschiedenis, waaronder de strijd om vrijheid en rechtvaardigheid, en benadrukte dat vrijheid en vrede uiteindelijk zullen zegevieren. Ze stelde dat het belangrijk is om na te denken over de toekomst van Curaçao en hoe de samenleving aan toekomstige generaties doorgegeven moet worden.

De Gouverneur sprak ook over de uitdagingen waar het eiland mee te maken heeft, waaronder onderwijs, medische zorg, de behandeling van vluchtelingen, en pensioenzekerheid. Ze benadrukte het belang van samenwerking en gemeenschappelijke zorg.

Tot slot richtte George-Wout zich persoonlijk tot de inwoners van Curaçao, waarbij ze haar hoop en optimisme uitsprak over de toekomst. Ze benadrukte de kracht van de Curaçaose gemeenschap om crises te overwinnen door samenwerking en verbondenheid. Samen met haar echtgenoot Herman wenste ze iedereen een zalig en gezegend Kerstfeest, ongeacht hun persoonlijke omstandigheden of locatie.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel