Nieuws Curaçao

Kiesraad heeft moeite om geschikte kandidaten te vinden 

WILLEMSTAD – Van de vijftien kandidaten die zich hebben aangemeld voor de openstaande posities binnen de Kiesraad KSE, zijn na een evaluatie slechts zes geschikt bevonden. De overige kandidaten komen niet in aanmerking, zo blijkt uit een publicatie van de raadsadviseur SBTNO, die advies geeft op benoemingen door de overheid.

De Kiesraad is het centrale stembureau voor de verkiezingen van de Curaçaose Staten. Op Curaçao fungeert de Kiesraad als een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van het kiesrecht en de organisatie van verkiezingen.

Brief

De raadsadviseur ontving in september een brief van de benoemingscommissie voor de Kiesraad. Hierin stelde de commissie dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, zodat de meest geschikte kandidaten kunnen worden voorgedragen voor de Kiesraad. 

Tijdens het evaluatieproces werden de kandidaten beoordeeld op hun professionaliteit. De conclusie was dat de drie voorgedragen kandidaten, die momenteel tijdelijke leden zijn, het best passen bij het opgestelde profiel.

In totaal zijn vijftien kandidaten geëvalueerd. Van hen zijn er zes geschikt geacht, terwijl de resterende negen zijn afgewezen, hetzij vanwege een lage score, een middelmatige beoordeling, een te late sollicitatie, of omdat ze geen Nederlandse staatsburgers zijn. 

De commissie merkte ook op dat er in een kleine gemeenschap als Curaçao niet veel hoogopgeleide, a-politieke kandidaten beschikbaar zijn voor de posities in het Hoofdstembureau.

De Kiesraad heeft nog geen voorzitter kunnen voordragen, maar suggereert Anthmar Kranwin als plaatsvervangend voorzitter te benoemen om de continuïteit te waarborgen. 

Gezien het feit dat de termijnen van de huidige leden deze maand aflopen, beveelt de benoemingscommissie ook aan om Gisah Hollander en Liselle Pas te benoemen om de kwaliteit, ervaring en professionaliteit binnen het Hoofdstembureau te behouden.

Deel dit artikel