Nieuws Curaçao

Kinderen in actie op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Esmee Pieters schreef het stuk 'Lot'

WILLEMSTAD – Het Kindermuseum organiseert zondag 20 november een speciale dag waarin Kinderrechten op een speelse manier onder de aandacht worden gebracht. Dit in verband met Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

De nationale Ombudsman doet de aftrap om 9.15 waarna een speciaal programma voor zestig schoolkinderen en hun ouders van start gaat. Rond 13.00 gaat het Kindermuseum open voor publiek met de voorstelling ‘Lot’ van Esmée Pieters.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Lot is een meisje met een Curaçaose vader en een Nederlandse moeder. Zij verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland als gevolg van de scheiding van haar ouders. Hierdoor heeft zij twee huizen. Zingen en dansen helpen haar overal doorheen. Haar verhaal is mooi en zet je aan het denken over Rechten van het Kind. Vervolgens gaan de kinderen uiteen in verschillende workshops waar ze met kinderrechten aan de slag gaan met rap, techniek en kunst. Ook is er een interactieve presentatie volwassenen over het kinderrechten door Yvonne Willemsen.

Kinderrechten in het onderwijs

Deze dag is ook het startschot voor een onderwijsproject over kinderrechten voor groep 6,7 en 8. Wanneer een leerkracht zijn of haar klas heeft opgegeven, komt er een workshopdocent naar de school. Via een digitale les met daarin filmpjes en een quiz, leren de leerlingen het karakter ‘Lot’ kennen. De leerlingen gaan ze in groepjes een rap maken over hun eigen visie op aspecten van het leven van Lot met gebruik van een echte microfoon! In de rap staat een Kinderrecht centraal. De leerlingen krijgen een werkblad en elke klas ontvangt een mooi boek over Lot, geschreven door Herman van Veen de oprichter van de Lot’s Foundation. De leerkracht ontvangt een handleiding, waarin staat hoe zij/hij deze les kan gebruiken bij het vak Burgerschap.

Onder burgerschap wordt verstaan: manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvormingbrengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Jongeren maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Kinderrechten zijn hier onderdeel van.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel