Nieuws Curaçao

Kinderoorden Brakkeput herdenkt 71-jarig bestaan

WILLEMSTAD – Kinderoorden Brakkeput bestaat vandaag precies 71 jaar. In de loop van dit jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd om daar bij stil te staan.

Bij Kinderoorden Brakkeput krijgen jongens tussen zes en achttien jaar de begeleiding en behandeling die nodig is om zich te ontwikkelen en weer mee te doen in de samenleving. 

Kinderoorden Brakkeput zegt iedere dag weer te zien hoe de jongeren die aan hun zorg zijn toevertrouwd gevormd worden om later een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Op dit moment vinden er de nodige veranderingen plaats bij Kinderoorden Brakkeput. Er wordt hard gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van het personeel. De organisatie zegt ook bezig te zijn met projecten voor de jongeren zelf, zoals een tuinbouwproject.

Kinderoorden kent ook forse kortingen op hun subsidie. “Dit maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om kwalitatief goede zorg te blijven bieden aan de jongeren die ons zijn toevertrouwd.” Daarover wordt op korte termijn het gesprek aangegaan met de overheid.

Kinderoorden vraagt steun vanuit de Curaçaose gemeenschap. “Financiële steun, maar ook andere bijdrages waarderen wij heel erg. Zoals materiaal, kennis, hulp bij het onderhoud van de gebouwen enzovoort.”

Deel dit artikel