Nieuws Curaçao

Knops accepteert salaristrucje regering Rhuggenaath niet, liquiditeitssteun stopt

Knops accepteert salaristrucje regering Rhuggenaath niet, liquiditeitssteun stopt

Raymond Knops trapt er niet in. Het trucje van de regering Rhuggenaath om de salariskorting voor ministers en Statenleden toe te passen door deze groep eerst in een hogere salarisschaal te plaatsen. Feitelijk is er volgens de Nederlandse bewindsman sprake van een salarisverhoging en ‘dat is niet in lijn met de besluitvorming in de Rijksministerraad van 15 mei 2020.’

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

Bol AlgemeenBol Algemeen

Vervelende bijkomstigheid is dat de salariskortingen voor ministers, Statenleden en ambtenaren een vereiste zijn om in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun aan Curaçao. Die is afgelopen maand dan ook stopgezet.

Doorzichtig

Curaçao heeft sinds 2010 geen wetgeving die de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden regelt voor ministers en Statenleden. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, verantwoordelijk voor de financiële administratie van salarissen liet zich daarom van zijn creatiefste kant zien door in een gekunsteld en juridisch zwak betoog de goegemeente te overtuigen dat de salarissen eerst omhoog moesten om de Nederlandse korting toe te kunnen passen. Nota bene met een verwijzing dat dat moest van Nederland.

De truc die Rhuggenaath c.s. bedacht was even vernuftig als doorzichtig. Afspraak in 2006 was dat ministerssalarissen gebaseerd zijn op de hoogste ambtelijke salarisschaal. Die was in 2006 schaal 17, maar een aantal jaar geleden is er een hogere salarisschaal bijgekomen, schaal 18.

Sale juli 2024Sale juli 2024

De 25 procents-eis van Nederland werd daarom eerst toegepast op het brutosalaris in schaal 17, waarna de ministers werden geplaatst in schaal 18 en vervolgens het teveel aan loon – zo’n 12,5 procent – weer moesten inleveren. Althans dat staat in het wetsvoorstel dat nog steeds niet door het parlement is behandeld, waardoor er nog helemaal geen sprake is van welke salariskorting dan ook.

Gemakshalve vergeten de bestuurders ook dat er netto onder de streep keurig wordt afgerekend met Nederland, maar dat de ministers meer wachtgeld gaan krijgen en een veel hoger pensioen. Die zijn namelijk gekoppeld aan het bruto loon. Onder de streep lijkt er gekort te worden, maar de schaalverhoging zorgt uiteindelijk voor een verhoging van de waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket van omgerekend 21.733 gulden per jaar per minister.

Reparatie

Staatssecretaris Knops zegt nu dat hij over deze materie in gesprek is gegaan met demissionair minister-president Rhuggenaath. De voorwaarde blijft onverkort een korting van 25% op de arbeidsvoorwaarden van
ministers en Statenleden.

Er moet dus heel snel een nieuw wetsvoorstel worden gemaakt die uitgaat van hetzelfde brutoloon of een reparatie van de bevoordeling in schaal 18 door een aanpassing van de Landsverordening Pensioenregeling Gezagsdragers.

Lees hier:

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel