Curaçao

Knops blijft erbij: geen signalen goudsmokkel via ABC-eilanden

Knops blijft erbij: geen signalen goudsmokkel via ABC-eilanden

Bijschrift: Staatssecretaris Knops had de Kamer nog niet gemeld geen signalen te hebben over goudsmokkel of op de luchthaven van Aruba werd een Venezolaan met 50 kilo smokkelgoud aangehouden | Foto OM

Door René Zwart©

Den Haag – Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft bij zijn eerdere antwoord aan Tweede Kamerlid Ronald van Raak dat hij geen signalen heeft dat er sprake is van georganiseerde goudsmokkel vanuit Venezuela naar en via Curaçao, Aruba en Bonaire.

Van Raak nam met een gelijkluidend eerder antwoord geen genoegen omdat kort daarna op Aruba een goudsmokkelaar werd aangehouden. Hij stelde daarom vervolgvragen die vandaag door de bewindsman zijn beantwoord: ,,Voor de beantwoording van vragen ben ik afhankelijk van de door de autoriteiten van Curaçao en Aruba aangeleverde informatie. Zij stellen nog altijd geen signalen te hebben van goudsmokkel”, aldus de staatssecretaris.

Voor wat betreft Bonaire heeft hij nogmaals navraag gedaan bij onder meer de Belastingdienst Caribisch Nederland (waaronder de douane ressorteert) en het openbaar ministerie BES. ,,Zij stellen geen signalen te hebben van goudsmokkel via Bonaire. Op basis van de middelen en mogelijkheden die ik tot mijn beschikking heb om informatie in te winnen kan ik u met de wetenschap van nu dus niet anders berichten dan ik eerder deed.”

Werkgroepen

Omdat het politieonderzoek naar de aangehouden goudsmokkelaar nog gaande is wil de staatssecretaris daar niet nader op ingaan. ,,Ik kan u wel melden dat in het Koninkrijksoverleg met Venezuela d.d. 12 januari – naar aanleiding van de eenzijdige grenssluiting – is gesproken over de mogelijkheid tot het instellen van werkgroepen om nauwere coördinatie en communicatie te waarborgen op diverse terreinen samenhangend met handel en diensten. Daartoe zijn we nog altijd bereid. In deze werkgroepen zou het thema uitvoer, invoer en doorvoer van goud naar mijn mening goed terug kunnen komen. Helaas heeft de Venezolaanse regering nog niet ingestemd met de gezamenlijk opgestelde conceptverklaring en is de eenzijdige grensblokkade nog altijd van kracht. Ondertekening van de conceptverklaring en opheffing van de blokkade zijn voor het Koninkrijk wel harde voorwaarden voor de totstandkoming van verdere samenwerking.”

Van Raak wilde ook nog weten of in het onderzoek naar de verbondenheid tussen onder- en bovenwereld gekeken wordt naar goudsmokkel. ,,Het is niet aan mij om hier uitspraken over te doen. Bovendien kunnen geen uitspraken worden gedaan over (mogelijk) lopende opsporingsonderzoeken.”

Deel dit artikel