Curaçao

Knops: Hulp bij opvang Venezolanen maakt Nederland nog niet verantwoordelijk

Met regelmaat onderschept de Kustwacht Venezolanen die met gammele bootjes Curaçao en Aruba proberen te bereiken | Foto Kustwacht

Met regelmaat onderschept de Kustwacht Venezolanen die met gammele bootjes Curaçao en Aruba proberen te bereiken | Foto Kustwacht

Door René Zwart©

Den Haag – Nederland heeft met het aanbieden van financiële steun en expertise bij de opvang van illegaal op Curaçao verblijvende Venezolanen geen verantwoordelijkheid op zich genomen. Dat benadrukt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens zijn collega’s van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD). Die was aangeslagen op het bericht dat minister Stef Blok vorige maand tijdens zijn bezoek aan Willemstad 132.000 euro heeft toegezegd voor de inrichting van detentiecapaciteit voor vreemdelingen die vanwege de toestroom van met name Venezolaanse vluchtelingen niet meer volstaat. De bewindsman heeft bij die gelegenheid ook deskundigheid aangeboden.

Bosman wilde weten of sprake is van een uit het Statuut voortvloeiende verplichting. Knops: ,,Het Statuut biedt de landen binnen het Koninkrijk diverse mogelijkheden om elkaar bij te staan. De genoemde steun betreft geen verplichting, maar een vrijwillige bijdrage. Nederland zal hiermee dus ook geen verantwoordelijkheden overnemen. De toelating en uitzetting van vreemdelingen betreft immers een landsaangelegenheid. Aruba en Curaçao hebben hun eigen landsverordeningen op dit gebied.” Knops weerspreekt – overigens op gezag van de autoriteiten in Willemstad en Oranjestad – dat er geen registratie zou plaatsvinden van Venezolaanse migranten.

Recente cijfers van het Korps Politie Curaçao laten zien dat er op 4 mei 64 personen in vreemdelingenbewaring waren gesteld. In de periode van 5 tot en met 10 mei zijn er 58 personen verwijderd. De overige personen in vreemdelingendetentie zijn in afwachting van verwijdering. Op Aruba bevonden zich op 8 mei 15 personen van wie 12 met de Venezolaanse nationaliteit in vreemdelingenbewaring in afwachting van verwijdering. De genoemde aantallen betreffen een momentopname.

Deel dit artikel