Nieuws Curaçao

Knops maakt geen haast met geschillenregeling

Knops maakt geen haast met geschillenregeling

Voormalig minister Plasterk heeft opvolger Knops opgezadeld met een ongewenste rijkswet | Foto RZ 

Door René Zwart©

Den Haag – Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt geen haast met de invoering van een rijkswet voor het beslechten van geschillen tussen de landen van het Koninkrijk.

De bewindsman laat de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties vandaag per brief weten dat hij nog niet kan zeggen wanneer het omstreden wetsvoorstel voor behandeling aan de vier parlementen zal worden voorgelegd. Als het daar überhaupt van komt want Knops maakt niet de indruk het dossier hoog op zijn agenda te hebben.

Dat bleek begin dit jaar al bij de presentatie van zijn planning voor 2018. Daarop ontbrak de geschillenregeling. Dat was opmerkelijk want het onderwerp houdt de gemoederen vooral aan Caribische kant al sinds 2010 flink bezig. Voor de Kamercommissie reden de staatssecretaris te vragen ‘vóór 10 april 2018 een tijdsplanning met betrekking tot de aanbieding en de behandeling van het rijkswetsvoorstel inzake de Geschillenregeling toe te sturen’.

Knops antwoordt niet aan dat verzoek te voldoen: ,,Over de wijze waarop uitvoering dient te worden gegeven aan het advies over dit voorstel van de Afdeling advisering van de Raad van State vindt nog beraad plaats. Ik zeg u toe de Tweede Kamer vóór de zomer over de voortgang van het rijkswetsvoorstel nader te berichten.” Waarover en met wie er ‘beraad’ wordt gehouden is vertrouwelijk, aldus het ministerie.

Het advies van de Raad van State wordt pas openbaar als het wetsvoorstel naar de parlementen gaat, maar kennelijk is het nogal ingewikkeld: het oordeel van de Raad ligt namelijk al zeven maanden op de burelen van het ministerie van BZK. Het zou zomaar kunnen dat Knops zijn vingers niet wil branden aan een wetsvoorstel dat zijn voorganger Plasterk eenzijdig heeft bedacht en dat op grote weerstand stuit van de regeringen en Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

In het kader van de staatkundige hervorming van 10-10-10 is in het Statuut vastgelegd dat er een geschillenregeling moet komen. Sindsdien bakkeleien de landen over hoe die er uit moet zien.

Deel dit artikel