Curaçao

Knops moet langs Kamer vóór tekenen contract Wereldbank

Op voorstel van Ronald van Raak (SP) moet staatssecretaris Knops langs de Tweede Kamer voordat hij het contract met de Wereldbank tekent.

Op voorstel van Ronald van Raak (SP) moet staatssecretaris Knops langs de Tweede Kamer voordat hij het contract met de Wereldbank tekent.

Den Haag – De Tweede Kamer wil niet dat de Nederlandse regering voor het toezicht op het wederopbouwfonds voor Sint Maarten een contract met de Wereldbank tekent voordat het parlement daarover is gehoord.

De onderhandelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de Wereldbank zijn in een dermate ver gevorderd stadium dat binnen enkele weken een definitief akkoord  wordt verwacht. Voordat staatssecretaris Raymond Knops er echter zijn handtekening onder kan zetten zal hij eerst met de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in overleg moeten.

De commissie heeft dat vandaag in een zogeheten procedurevergadering besloten. Dat gebeurde op voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij verzette zich tegen de planning om in de loop van mei een algemeen overleg met Knops te agenderen,  dus pas na de ondertekening van het contract dat de Wereldbank het beheer geeft over de Nederlandse donatie van 470 miljoen euro.

Uit vrees voor een voldongen feit te worden geplaatst kreeg Van Raak bijval van de overige commissieleden. De staatssecretaris zal nu te horen krijgen dat hij vóór het tekenen eerst langs de Kamercommissie moet. Het ligt voor de hand dat deze onder meer kritische vragen zal stellen over de vergoeding die de Wereldbank in rekening wil brengen. Die kan oplopen tot 43 miljoen euro, 9% van het totale fonds.

Wanneer de eerste bijdrage uit het fonds kan worden toegekend is nog onduidelijk. Eerst zal de Wereldbank nog een uitvoeringsorganisatie moeten optuigen. Ook moet er nog een stuurgroep worden geïnstalleerd waarin zowel de Nederlandse regering als die van Sint Maarten zitting nemen.

Deel dit artikel