Nieuws Curaçao

Koninkrijk wil, als het even kan, diversiteit met de komst van een nieuwe voorzitter voor de eilandelijke Colleges financieel toezicht

De huidige voorzitter Raymond Gradus vertrekt op 1 februari volgend jaar

DEN HAAG – De Colleges financieel toezicht op de Caribische eilanden hebben een nieuwe voorzitter nodig. De huidige voorzitter, Raymond Gradus vertrekt per 1 februari. De geschikte kandidaat is met deze functie ongeveer 25 uur per week bezig. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar iemand die kleur geeft aan de diverse samenstelling van de colleges.

De Colleges financieel toezicht zijn gericht op het realiseren van het gemeenschappelijk doel van alle overheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, namelijk het bewerkstelligen van een duurzame financiële overheidshuishouding.

Sale juli 2024Sale juli 2024

De functie van voorzitter is ingedeeld in de op een na hoogste salarisschaal bij de Rijksoverheid, schaal 18. Dat salaris start bij 7.927,55 euro per maand en loopt in toen tredes op naar 10.553,53 euro per maand bij een 36 uurse werkweek.

Profiel

Het koninkrijk is op zoek naar een voorzitter die financiële kennis op het vlak van overheidsfinanciën heeft en kennis van bestuurlijke en politieke verhoudingen. Uiteraard is macro-economische expertise en een brede maatschappelijke belangstelling, net als bestuurlijke ervaring bij complexe organisaties onontbeerlijk.

Het strekt tot aanbeveling indien de voorzitter kennis, ervaring en affiniteit met Koninkrijksaangelegenheden en Caribische vraagstukken heeft en een relevant netwerk.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De voorzitter heeft het vermogen om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de colleges te vervullen. Daarnaast beschikt de voorzitter over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de colleges.

De voorzitter is in staat snel complexe problematiek te doorgronden en brengt scherpte mee op de inhoudelijke vraagstukken die spelen. De voorzitter concentreert zich op de hoofdlijnen, overziet het speelveld en zorgt voor vooruitgang in de discussies.

De nieuwe voorzitter moet integer en van onbesproken gedrag zijn en onafhankelijk zijn in oordeelsvorming. Beschikt over een stevige persoonlijkheid en durft keuzes te maken. De voorzitter mag volgens de wet en reglementen de afgelopen vijf jaar geen landelijke politieke functie hebben vervuld in Nederland of bij de (ei)landen. De colleges komen minimaal drie keer per jaar twee weken bij elkaar in het Caribisch gebied. Van de voorzitter wordt de bereidheid verwacht om regelmatig te reizen.

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken in de selectieprocedure van de voorzitter van de Colleges financieel toezicht.

Deel dit artikel