Nieuws Curaçao

Korps Politie Curaçao wil verwaarloosde schiettrainingen intensiveren na veroordeling agent en eerdere incidenten

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao wil agenten beter trainen in schieten, maar ook zet zij in op een aanpassing van de schietinstructie. Aanleiding is de recente veroordeling van een politieagent voor het in de knie schieten van een dief. 

Het doel is om agenten grondiger te scholen over de ambtsinstructie en hen alert te houden op het correcte gebruik van dienstwapens. Deze maatregelen worden genomen om soortgelijke toekomstige incidenten te voorkomen, gezien de recente gebeurtenissen en de kritiek op het gebrek aan regelmatige schiettrainingen.

Overleg

De politie zegt in overleg te zijn met het Openbaar Ministerie en de Landrecherche om betere coördinatie en afstemming in procedures te bewerkstelligen. Het OM heeft toegezegd informatiesessies te zullen geven over de correcte toepassing van de schietinstructie.

Naast het streven naar verbeterde training en procedures, heeft de korpsleiding ook overleg gepleegd met de minister van Justitie, Shalten Hato, over rechtsbijstand voor collega’s. 

De politie heeft het voornemen geuit om de procedure hieromtrent beter bekend te maken bij het korps. Dit voornemen is overigens onderdeel van de schietinstructie, maar volgens bronnen binnen de politie sterk verwaarloosd. 

Ook de Raad voor de Rechtshandhaving uitte eerder al stevige kritiek op de schietvaardigheid van politieagenten. Sommige agenten hebben al jaren geen zogeheten IBT-cursus gevolgd en zouden daarom geen wapen mogen dragen.

Onderlinge regeling

De basis voor de ambtsinstructie politie is vervat in een onderlinge regeling van de vijf eilanden Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Op grond daarvan zijn de landen verplicht om ieder apart aanvullende regels vast te stellen voor vuurwapengebruik.

Eerder pogingen van Curacao.nu om inzage te krijgen in de aanvullende regels zijn niet gelukt. Zowel OM als politie houden de kaarten tegen de borst. Dit werd onder andere duidelijk bij een schietincident op de Bramendiweg in 2018, waar een vluchtende inbreker drie keer in zijn rug werd geschoten en overlijdt.

Sancties

De politie heeft nu te kennen gegeven en een verzoek daartoe bij de minister gelegd om de sancties bij overtreding van de ambtsinstructie te heroverwegen.

Ondanks de noodzaak van veranderingen, benadrukt de politie dat korpsleden zich bewust moeten zijn van hun unieke positie als dragers van het geweldsmonopolie. Hun handelen wordt kritisch onderzocht en beoordeeld door diverse instanties, ‘maar dit mag hen niet ontmoedigen om hun taken daadkrachtig uit te voeren.’

Deel dit artikel