Nieuws Curaçao

Kòrsou Transparente organiseert seminar over noodzaak van integriteit in het Curaçaose bestuur voor duurzame groei

WILLEMSTAD – Op 8 december organiseert Kòrsou Transparente, in het kader van de Internationale Anti-Corruptiedag van de Verenigde Naties, een seminar getiteld ‘Integriteit in Bestuur: Een voorwaarde voor duurzame groei op Curaçao’. 

Dit evenement markeert tien jaar sinds de publicatie van het National Integrity System (NIS) rapport van Transparency International en benadrukt het belang van integriteit en verantwoording in de publieke sector voor de toekomst van Curaçao.

Voortrekkersrol

Kòrsou Transparente, een burgerinitiatief opgericht na het onderzoek van Transparency International, neemt een voortrekkersrol in het bevorderen van integriteit en transparantie op Curaçao. 

Hun seminar op 8 december is een reflectie op tien jaar strijd tegen corruptie en het bevorderen van goed bestuur.

De keynote speech wordt verzorgd door Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Nelly Schotborgh, hoofdonderzoeker van het NIS-rapport uit 2013, reflecteert op de ontwikkelingen sinds de publicatie van dit rapport.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Tekortkomingen

Het NIS-rapport van 2013 legde belangrijke tekortkomingen bloot in de Curaçaose publieke sector, waaronder de sterke invloed van de uitvoerende macht op benoemingen en beleidsbeslissingen, en een gebrek aan effectieve handhavingsmechanismen voor integriteitsregels. 

Deze bevindingen hebben geleid tot de implementatie van de Landsverordening Corporate Governance en het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao.

Maar de huidige stand van zaken toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is, volgens Kòrsou Transparente. De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, SBTNO, speelt een belangrijke rol in het adviseren over corporate governance, maar er blijven uitdagingen bestaan, zoals ministers die afwijken van adviezen zonder duidelijke motivering.

Het seminar gaat in op de noodzaak van het versterken van integriteit en verantwoording in de publieke sector, als essentiële voorwaarden voor duurzame groei op Curaçao. Het doel is om een dialoog op gang te brengen over hoe Curaçao zijn governance kan verbeteren, met een focus op transparantie, verantwoording en het naleven van integriteitsnormen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel