Gezondheidszorg

Kort geding CMC tegen overheid om electieve zorg te redden

WILLEMSTAD- Het Curaçao Medical Center CMC heeft een kort geding aangespannen tegen de overheid om binnen twee weken extra financiering te verkrijgen, anders komt de electieve zorg ernstig in het gedrang en moet deze mogelijk worden stopgezet.

Electieve zorg betreft geplande medische zorg, zoals heup- en knieoperaties, cosmetische chirurgie en diagnostische onderzoeken, die niet acuut of levensbedreigend zijn, maar wel essentieel voor de gezondheid van patiënten.

De directie van het ziekenhuis eist van de regering een betaling van 31 miljoen gulden en samenwerking in een goed uitgestippeld schuldsaneringsprogramma. Tijdens een persconferentie benadrukte CMC-directeur Gilbert Martina de urgente financiële situatie van het ziekenhuis.

“Het nationale ziekenhuis bloedt en snakt naar additionele fondsen,” verklaarde Martina. “Dit kan gemakkelijk worden opgelost als kabinet-Pisas II overgaat tot betalingen waar het CMC recht op heeft.”

Noodzaak

Financieel directeur Karina Lombardi-de Freitas Brás onderstreepte de noodzaak van deze betalingen. Ze legde uit dat het CMC in het verleden kon terugvallen op een kredietlijn bij de bank, maar dat deze nu is uitgeput. Het ziekenhuis is daardoor afhankelijk van de toegezegde overheidsgelden, die tot op heden niet volledig zijn ontvangen.

In het kort geding eist de CMC-directie de uitbetaling van 20,4 miljoen gulden of een voorschot van 14 miljoen gulden voor lopende transitie-uitgaven. Daarnaast vraagt het gerecht in eerste aanleg (GEA) de regering om 10,7 miljoen gulden te betalen voor de zorg aan ongedocumenteerden van januari 2023 tot en met mei dit jaar.

Martina verwees naar verschillende onderzoeksrapporten van onder meer de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en KPMG, die bevestigen dat de zorgbudgetten ontoereikend zijn. Deze rapporten werden vorig jaar gepubliceerd. Hij noemde ook de door accountantsbureau BDO geauditeerde CMC-jaarrekeningen van 2020, 2021 en 2022.

Schuld

Martina herinnerde aan het vonnis van het Hof van Justitie van vorig jaar, waarin werd bepaald dat de regering 40 miljoen gulden schuldig is aan het ziekenhuis. Een deel hiervan is uitbetaald, maar de rest en nieuwe rekeningen nog niet.

“Als de regering haar oude en nieuwe schuld betaalt, kan het CMC blijven voldoen aan de verplichtingen,” stelde Martina. Hij is ervan overtuigd dat het ziekenhuis met een schuldsanering het beste van het Caribische gebied kan worden, wat jaarlijks ongeveer 20 miljoen gulden aan inkomsten van buitenlandse patiënten zou opleveren.

De CMC-directeur benadrukte de financiële uitdagingen van het ziekenhuis, waaronder de Covid-19-pandemie, materiaal- en personeelstekorten, en de invoering van de Landsverordening normering topinkomens (LNT). Door deze uitdagingen hebben inmiddels zeventien specialisten hun dienstverband met het ziekenhuis beëindigd. Daarnaast worden de zorgbudgetten door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog steeds berekend via oude tarieven, wat bijdraagt aan een jaarlijks tekort van 40 tot 50 miljoen gulden. Hierdoor is het verlies tot en met mei opgelopen tot ruim 200 miljoen gulden.

Deel dit artikel