Nieuws Curaçao

Kousa Promé tegen naakt standbeeld van Tula

WILLEMSTAD – Kousa Promé, geleid door René Rosalia, kondigt een protest aan tegen het geplande naakte standbeeld van Tula. Volgens de buiten-parlementaire partij wordt het beeld op 17 augustus in het centrum van Willemstad onthuld.

Kousa Promé uit haar tegenstand tegen het door haar genoemde controversiële standbeeld en benadrukt dat het van groot belang is om deze beslissing zorgvuldig te overwegen. Ze verwijst naar eerdere analyses waaruit blijkt dat er sinds 1973 veel weerstand is geweest tegen het beeld.

Het Tula beeld in 1973, toen het nog niet in brons was gegoten

De vorm en uitstraling van het standbeeld voldoen volgens Kousa Promé niet aan de criteria die gelden voor een representatieve afbeelding van de heldhaftige figuur Tula. Wat die criteria zijn, vertelt de partij niet.

Kousa Promé benadrukt het belang van betrokkenheid van het volk bij het creëren van een standbeeld van een nationale held zoals Tula. De partij stelt voor om een officiële commissie van deskundigen in te stellen – met goedkeuring van het volk – om een plan te ontwikkelen voor een waardig en representatief standbeeld van Tula. Ze roept ook op tot deelname van lokale beeldhouwers in dit proces.

Het standbeeld van Tula moet volgens Kousa Promé inspirerend zijn voor de jeugd en de bevolking van Curaçao, en bijdragen aan de versterking van de identiteit en trots van het Curaçaose volk. De partij is van mening dat het geplande naakte standbeeld niet aan deze doelstellingen voldoet en pleit voor een standbeeld dat het volk werkelijk verdient.

Kousa Promé hoopt dat het volk van Curaçao een standpunt inneemt in deze belangrijke kwestie en actief bijdraagt aan een standbeeld dat recht doet aan de erfenis van Tula en de waarden van de Curaçaose samenleving.

Foute conclusie

De discussie over de komst, plaatsing en onthulling van de naakte Tula is nog volop aan de gang, bevestigt Gibi Basilio van het Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut.

“Maar Rosalia heeft met het werkdocument van het programma dat dit jaar wordt georganiseerd een foute conclusie getrokken”, zegt hij. “We hebben mogelijke projecten aan data gehangen, niets meer en niets minder.”

Er is volgens Basilio nog helemaal geen besluit over het beeld genomen, de discussie is nog volop aan de gang. “Het Platform zelf is nog erg verdeeld. Niet iedereen is voorstander, maar velen ook wel.”

Volgens Basilio is er ook nog helemaal niet gesproken over waar het beeld zou moeten staan. “Er zijn drie opties genoemd, twee in de stad en één in de tuin van het Curaçaos’ museum. De overheid heeft ons om advies gevraagd.”

Deel dit artikel