Nieuws Curaçao

Kritiek op conceptwet luchtkwaliteitseisen vanuit zorgsector Curaçao

Foto - Bea Moedt

WILLEMSTAD – Verschillende organisaties, waaronder Fundashon Birgen di Rosario, een stichting gericht op bejaardenzorg, hebben kritiek geuit op de nieuwe concept-Landsverordening luchtkwaliteitseisen, voorgesteld door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Deze organisaties benadrukken de noodzaak van een betere balans tussen economische belangen en volksgezondheid, vooral in relatie tot de activiteiten van de raffinaderij op Curaçao.

Hoewel deze organisaties het op prijs stellen dat hun mening is gevraagd, zijn ze kritisch over de inhoud van de verordening, met name met betrekking tot de raffinaderij in het Schottegat-gebied.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Fundashon Birgen di Rosario, gevestigd nabij die raffinaderij, heeft in het verleden veel overlast ervaren van stank, roet en chemische uitstoot. De stichting wil herhaling van deze situatie voorkomen en pleit daarom voor strengere luchtkwaliteitseisen. Ze uiten hun bezorgdheid dat de nieuwe wetgeving niet voldoende rekening houdt met het volksbelang en dat economische belangen nog steeds zwaarder lijken te wegen dan gezondheidsbelangen.

De stichting suggereert dat de overheid haar plicht verzaakt door disproportionele voorbehouden te maken voor de heropening van de oude stijl raffinaderij. Ze adviseren om strengere eisen te stellen aan een eventuele nieuwe uitbater van de raffinaderij en andere industriële exploitanten. Fundashon Birgen di Rosario benadrukt ook dat de economische bijdrage van de raffinaderij aan de economie van Curaçao is verminderd en dat de regering nieuwe economische pijlers zoals toerisme en medisch toerisme zou moeten overwegen.

Bovendien kritiseert de stichting de beperkte opsomming van verontreinigende stoffen in de verordening en stelt voor dat naast immissienormen die gaan over de maximale uitstoot die geaccepteerd wordt, ook emissienormen – uitstoot door individuele bronnen – opgenomen worden. Dit zou voorkomen dat één industriële partij te veel kan uitstoten, zoals in situatie voor 2020 met PdVSA.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel