Nieuws Curaçao

Kritisch onderzoek geëist naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao

Willemstad, Curaçao – De bouw van het Curaçao Medical Center (CMC), voorheen bekend als Hospital Nobo Otrabanda, is onderwerp van gesprek en klaar voor behandeling door een parlementaire enquêtecommissie. Dit onderzoek, dat de complexe besluitvorming en potentiële misstanden rondom de bouw van het nieuwe ziekenhuis onder de loep moet nemen, roept cruciale vragen op over de transparantie, efficiëntie en politieke belangen die in het spel waren, zegt voormalig Inpsecteur van de Volksgezondheid, Jan Huurman.

Het plan, dat ooit begon als een noodzakelijke vervanging van het verouderde Sehos, heeft in de loop der jaren verschillende transformaties ondergaan, met aanzienlijke financiële en maatschappelijke gevolgen. De besluiten, genomen door opeenvolgende regeringen, zijn nu het onderwerp van kritische vragen die de diepte en reikwijdte van een parlementair onderzoek benadrukken.

Een van de kernvragen die de commissie zou moeten stellen, betreft de keuze voor de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis in plaats van renovatie of uitbreiding van het bestaande Sehos. Deze beslissing, die ingrijpende financiële implicaties heeft, roept vragen op over de beoordeling van de financiële haalbaarheid gezien de hoge kosten van de gezondheidszorg op ons eiland.

De rol van politieke belangen en mogelijke belangenconflicten bij de keuze voor de locatie van het ziekenhuis, eerst het Plan Pinedo en later het Amstelterrein, en uiteindelijk Otrabanda, moet ook nauwkeurig onderzocht worden. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze beslissingen meer door politieke motieven dan door zorginhoudelijke, logistieke of bouwkundige overwegingen werden gedreven.

Bovendien roept de enquêtecommissie vragen op over de urgentie en besluitvormingsprocessen van het tijdelijke kabinet-Betrian in 2012, die mogelijk de weg heeft geëffend voor de controversiële locatiewijzigingen en contracttekeningen. Waarom werd de beslissing niet overgelaten aan een volgend kabinet?

Het onderzoek moet zich ook richten op de impact van de locatiewijziging naar Otrobanda, waaronder de extra kosten en de rechtvaardiging daarvan. De financiële gevolgen voor de Curaçaose samenleving zijn aanzienlijk, en de commissie dient te zoeken naar helderheid over de vraag of deze meerkosten vermeden hadden kunnen worden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Dit diepgaande onderzoek is niet alleen cruciaal voor het rechtzetten van mogelijke misstanden, maar ook voor het herstellen van het vertrouwen in het politieke en gezondheidssysteem van Curaçao. De Curaçaose gemeenschap verdient transparantie, verantwoording en bovenal een gezondheidszorgsysteem dat zowel kwalitatief hoogstaand als financieel haalbaar is.

Het is tijd dat er licht wordt geschenen op de schaduwrijke besluiten die de bouw van Curaçaos’ grootste ziekenhuis hebben omgeven.

Deel dit artikel