Nieuws Curaçao

KVK: Landspakket is sociaaleconomische fundering voor Curaçao

WILLEMSTAD – Het landspakket onder COHO is het sociaaleconomisch fundament van het toekomstige Curaçao en biedt een essentiële basis van waaruit toekomstige ontwikkelingen kunnen worden ondersteund, aldus de Kamer van Koophandel.

Het Landspakket is een set met afspraken tussen de regeringen van Curaçao en Nederland, waarin maatregelen en structurele hervormingen worden afgesproken om Curaçao financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken.

Veel meer dan de vraag inzake het al dan niet heronderhandelen van gemaakte afspraken, gaat het in de kern over de ‘efficiëntie van de investeringen’.

Aan de basis van de matige economische groei liggen onder meer onvoldoende efficiënte investeringen. Zo wordt er aangeraden om ‘low-efficiency’ investeringen (o.a. real estate, retail) te ontmoedigen en ‘high-efficiency’ investeringen (o.a. gezondheidssector, R&D, onderwijs, telecommunicatie, efficiënte infrastructurele investeringen) aan te moedigen.

Er is volgens de Kamer van Koophandel behoefte aan efficiënte investeringen die bijdragen aan economische groei en ontwikkeling. Investeringen waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de commercie, de gezinnen en de overheid.

Kompas
Om hierop in te kunnen spelen vergt volgens Jonckheer een kompas voor het eiland met als kernvraag: Wat voor een soort economie willen wij voor het eiland?  “Deze richting ontbreekt vooralsnog in alle debatten. Het is een vraag die veel verder reikt dan de loutere vraag over het groeitempo, maar juist het accent legt op de richting en route die je als natie wenst uit te stippelen.”

Als voorbeeld geeft de voorzitter van de KvK meer zinvolle en hooglijk productieve jobs, minder of geen vervuiling, betere zorg, kwalitatief werk en slimme innovaties. “Kenmerkend voor deze richting is tevens de ‘brede welvaart’, waarbij naast materiële en economische groei eveneens rekening wordt gehouden met leefklimaat en inclusiviteit”, aldus Jonckheer.

Discussies
Hij vindt dat de discussies hierover zouden moeten gaan en niet over het heronderhandelen van COHO. “Met instrumenten zoals het Landspakket als basis en een kompas voor brede welvaart als richting kan er werk worden gemaakt van een duurzame en weerbare maatschappij die flexibel kan inspelen op de veranderende omstandigheden”, zegt Jonckheer.

“We kunnen eerst daaraan beginnen als we met z’n allen uit de zin- en oeverloze tunnel stappen waarin we onszelf gemanoeuvreerd hebben.

Deel dit artikel