Nieuws Curaçao

‘Laat Nederland meebetalen aan onbetaalbaar CMC’ 

WILLEMSTAD – Jan Huurman, voormalig inspecteur van de Curaçaose Inspectie voor de Volksgezondheid, heeft in een recente verklaring aangedrongen op financiële bijdragen van Nederland aan het Curaçao Medical Center (CMC), dat volgens hem financieel onhoudbaar is voor Curaçao. Deze oproep volgt op zijn betrokkenheid bij de parlementaire enquête naar de besluitvorming rondom de bouw van het ziekenhuis, waar de voormalige inspecteur als deskundige is ondervraagd.

Huurman, die tussen 2012-2013 en van medio 2017 tot 2019 als inspecteur werkte, deelde zijn zorgen over de exorbitante kosten van het CMC. Hij stelt dat het ziekenhuis, dat in vier jaar tijd een schuld van 264 miljoen gulden heeft opgebouwd, een te grote last vormt voor het budget van de volksgezondheid op Curaçao. Huurman benadrukt dat deze schuldenlast niet alleen financieel onhoudbaar is, maar ook de kwaliteit van de volksgezondheid op het eiland bedreigt.

Volgens de voormalige inspecteur moeten de tekorten van het CMC niet worden opgevangen door andere delen van de zorg, zoals preventie en huisartsenzorg, wat de toch al matige staat van de volksgezondheid verder zou ondermijnen. Hij bekritiseert de besluitvorming rondom de locatie van het ziekenhuis en de daarmee gepaard gaande budgetoverschrijdingen.

Koninkrijk

Huurman stelt voor om de tweedelijns gezondheidszorg over te hevelen naar Koninkrijksniveau, waardoor Nederland medeverantwoordelijk wordt, ook financieel. Dit omdat het College Financieel Toezicht volgens hem alle waarschuwingen over de kosten heeft genegeerd. Hij ziet kansen voor structurele verbeteringen, waaronder een fusie tussen CMC en Fundashon Mariadal op Bonaire, en eventueel het Horacio Oduber Hospital op Aruba.

De voormalig inspecteur benadrukt dat zijn voorstel ingrijpend is, maar acht het noodzakelijk om de teloorgang van de Curaçaose gezondheidszorg en de verslechtering van de volksgezondheid te voorkomen. Hij beschouwt dit als een kwestie van beschaving binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Deel dit artikel