Nieuws Curaçao

Landen in het koninkrijk gaan samenwerken op gebied van gevangenissen en politie

Acht reizigers met valse PCR-test vrij omdat er geen cellen zijn

WILLEMSTAD -De vier justitieministers in het koninkrijk hebben afgesproken dat ze eigen gevangenispersoneel laten meedraaien in de gevangenissen elders in het koninkrijk.

Gisteren overlegden de ministers in het zogenaamde JVO-overleg, dat elk half jaar wordt gehouden. Op die manier wordt in de praktijk kennis en ervaring gedeeld. De vier landen willen ook afspraken maken over intensieve samenwerking tussen de vijf politiekorpsen binnen het Koninkrijk. Vooral op het gebied van opleidingen, integriteit, informatiecoördinatie en bedrijfsvoering.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Voor deze regionale politiesamenwerking zal Nederland structureel financiële middelen vrijmaken.


Deel dit artikel