Sint Maarten

Landsbesluiten niet-geïnstalleerde ministers Sint Maarten nog niet in Den Haag

PHILIPSBURG – Gouverneur Ajamu Baly van Sint Maarten heeft nog geen actie ondernomen op twee landsbesluiten betreffende de benoeming van kandidaat-ministers Raeyhon Peterson en Christophe Emmanuel. Dat meldt The Daily Herald. Volgens de krant is dat vereist volgens artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten. Tot op heden zijn deze documenten niet voor vernietiging voorgelegd aan de Rijksministerraad in Den Haag.

Sinds zijn aantreden op 10 oktober 2022 fungeert Baly als de vertegenwoordiger van koning Willem-Alexander en hoofd van de regering op Sint Maarten, waar hij zowel lokale als Koninkrijkstaken behartigt. Artikel 21 schrijft voor dat de gouverneur een landsverordening of -besluit niet mag vaststellen als deze in strijd is met het Statuut, internationale regelingen, een Rijkswet of het algemeen belang van het Koninkrijk.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Na de aankondiging op 24 april dat hij van plan was slechts zeven van de negen ingediende landsbesluiten te ondertekenen, ontstond er verwarring over het aantal kandidaat-ministers. Deze onduidelijkheid werd verder toegelicht door formateur Luc Mercelina, die bevestigde dat zijn eindrapport wel degelijk voorziet in negen kandidaat-ministers. Deze discrepantie leidde tot verdere vragen over het besluitvormingsproces.

Recentelijk verzocht kandidaat-minister Peterson, die een positief veiligheidsadvies heeft ontvangen, om opheldering van de gouverneur waarom zijn benoeming niet wordt bekrachtigd. Woordvoerster Karin Fraai van staatssecretaris Alexandra van Huffelen liet aan de The Daily Herald weten dat men niet op de hoogte is van de verzending van de ongetekende documenten naar Den Haag voor beoordeling.

Deel dit artikel