Nieuws Curaçao

Landsrecherche Curaçao functioneert nog steeds niet volwaardig en zelfstandig

Landsrecherche Curaçao functioneert nog steeds niet volwaardig en zelfstandig

De Landsrecherche kan haar taken niet volwaardig uitvoeren door tekortkomingen op allerlei terreinen, vooral informatiegericht werken is een probleem. De afdeling die daarvoor opgericht zou worden is er zeven jaar nog steeds niet. Dat zegt de Raad voor de Rechtshandhaving die onderzoek deed naar de staat waarin de landsrecherche verkeert.

De Landsrecherche moet naast de directie uit de afdelingen Tactiek, Bedrijfsvoering en Recherche Informatie & Ondersteuning bestaan. Maar de afdeling Recherche Informatie & Ondersteuning (RIO) is nog niet operationeel, waardoor de Landsrecherche nog niet informatie-gericht functioneert. Er zijn weliswaar twee Criminele Inlichtingenrechercheurs in 2016 aangenomen, maar die worden niet efficiënt ingezet en doen niet het werk waarvoor zij zijn aangenomen.

Het aantrekken van tactische rechercheurs en medewerkers voor de nieuwe afdeling RIO zijn prioriteiten op personeelsgebied binnen de Landsrecherche. Ook het aantrekken van financiële rechercheurs, digitale rechercheurs, dossiervormers en analisten is noodzakelijk.

Het is mooi volgens de Raad dat in samenwerking met het RST, de recherche kan beschikken over die experts, maar daardoor ontstaat er een afhankelijkheidspositie die een volwaardig opererende landsrecherche in de weg staat.

Daarnaast beschikt de Landsrecherche over onvoldoende technische middelen om bepaalde onderzoeken te verrichten. Het is haar wens om haar financiën zelf te beheren. De instelling van de Landsrecherche is na meer dan tien jaar nog steeds niet wettelijk geregeld en zorgt ook voor deze omissie.


Deel dit artikel