Curaçao

Leden “Financiële top X” ondertekenen convenant

Op de foto van links naar rechts: Tamara van Mierloo namens de KMar, Michiel Marchand namens KPCN, Henry Hambeukers, namens OM BES, Nichalin Martina namens de Belastingdienst BES en Hans van de Vlist namens FIOD Nederland.

Op de foto van links naar rechts:
Tamara van Mierloo namens de KMar, Michiel Marchand namens KPCN, Henry Hambeukers, namens OM BES, Nichalin Martina namens de Belastingdienst BES en Hans van de Vlist namens FIOD Nederland.

Om de gezamenlijke aanpak van financieel economische criminaliteit te versterken hebben de diensthoofden van het Openbaar Ministerie BES, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Recherche Samenwerkings Team (RST), Koninklijke Marachaussee (KMar), Financial Intelligence Unit (FIU-BES), Fiscale Inlichtingen – en Opsporingsdienst en Afpakteam Curaçao op 19 maart 2018 op Bonaire een convenant ondertekend. Dit convenant intensiveert de informatie-uitwisseling tussen de diensten, om gezamenlijk sterker op te kunnen treden tegen financieel economische criminaliteit. Fraude, vastgoedfraude en witwassen op de BES eilanden kunnen op deze wijze effectiever bestreden geworden.

Met dit convenant zijn er duidelijke afspraken gemaakt waarbinnen medewerkers van de ondertekenende diensten daadwerkelijk onderzoek kunnen gaan verrichten naar aanleiding van signalen van fraude en witwassen. Bij het aanpakken van die misdrijven moeten de diensten vaak zelf op zoek. Er zijn geen directe slachtoffers van witwassen en het kenmerk van fraude is nou eenmaal dat je aan de buitenkant niet meteen ziet dat er sprake is van een illegale constructie en van valse facturen.

Er worden maar zelden aangiften gedaan van dit soort misdaad. Daarom is samenwerking zo zeer van belang: alleen door aan elkaar te melden als een dienst iets vreemds ziet en dat te combineren met informatie van andere overheden, kun je fraude aan het licht brengen. Met dit convenant wordt die stap gezet en lopen witwassers en fraudeurs dus beduidend meer risico om tegen de lamp te lopen.

Het ligt in de bedoeling om in de strijd tegen financiële malversaties ook steeds meer de samenwerking met niet-overheidspartijen te zoeken.

 

Deel dit artikel