Nieuws Curaçao

Lenen op Curaçao wordt weer duurder door ingreep Centrale Bank

WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de beleningsrente naar 5,5 procent. Hoewel het gaat om een kleinere verhoging dan vorig jaar gaat het wel om een verscherping van het monetair beleid en sluit deze volgens de Bank aan bij de verwachte stijging van de rente op de internationale financiële markten.

De beleningsrente is het tarief waartegen commerciële banken bij de Centrale Bank kunnen lenen in geval van een liquiditeitstekort. Reden voor de verhoging is het feit dat de bruto officiële reserves en de importdekking in 2022 gedaald zijn en naar verwachting in 2023 verder afnemen, zij het in een trager tempo, aldus de Bank.

Zo beïnvloedt de Centrale Bank hoe duur het is om geld te lenen voor klanten van de banken. Door met monetair beleid de kosten van leningen te sturen, beïnvloedt de Centrale Bank hoeveel consumenten of ondernemers uitgeven en investeren.

Dat heeft dan weer effect op de prijzen. Via de rentetarieven heeft de de Centrale Bank dus invloed op de prijzen en de inflatie. Tegelijkertijd zullen mensen eerder geneigd zijn om geld te sparen als ze een aantrekkelijke rente krijgen. Dat geldt wordt dan niet uitgegeven.  

In- en uitvoer

De sterk gestegen internationale grondstoffenprijzen, zowel van olie als van andere grondstoffen, hebben volgens de Bank geleid tot een sterke verslechtering van de ruilvoet van de monetaire unie. De ruilvoet of prijsverhouding tussen de prijs van de uitvoer en de prijs van de invoer.

Er is sprake van een hogere uitvoer van goederen en diensten als gevolg van de hogere deviezenontvangsten uit verblijfstoerisme, vervoersdiensten en bunkeractiviteiten. Maar de import steeg sneller dan geraamd, als gevolg van de hoger dan verwachte internationale grondstoffenprijzen, met name voedsel- en olieprijzen.

Importdekking

De importdekking is volgens de laatste ramingen gedaald van vijf maanden in december 2021 tot 4,6 maanden in december 2022 en bereikte 4,5 maanden eind februari 2023. Hoewel de importdekking een dalende trend vertoont, ligt zij nog steeds ruim boven de norm van 3 maanden.

De inflatie op Curaçao is iets afgenomen, maar is nog steeds hoog volgens de Centrale Bank. De verwachting is dat de inflatie in 2023 verder zal dalen, onder meer doordat de knelpunten in de wereldwijde toeleveringsketens afnemen, hoewel de gasprijzen onlangs weer zijn gaan stijgen.

Deel dit artikel