Nieuws Curaçao

Lezing over juridische aspecten van het homohuwelijk op Curaçao en Aruba

AMSTERDAM – De Vereniging Antilliaans Netwerk organiseert op vrijdag 10 november een lezing over de juridische aspecten van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht op Curaçao en Aruba. 

De lezing komt voort uit twee historische uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die op 6 december 2022 werden uitgesproken. 

In deze rechtszaken stond het verbod op huwelijken tussen twee personen van hetzelfde geslacht centraal. Het Hof verklaarde dat in Aruba en Curaçao huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk zijn en dat relevante artikelen in het Burgerlijk Wetboek in strijd zijn met de Staatsregeling van de afzonderlijke landen, voor zover ze dergelijke huwelijken zouden uitsluiten. 

Tevens werd de Burgerlijke Stand opgedragen mee te werken aan het aangaan van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Maar deze beslissingen zouden pas in werking treden nadat het vonnis onherroepelijk is geworden. Beide landen hebben afzonderlijk beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Hoge Raad

Op 10 november vindt er een mondeling pleidooi plaats voor de Hoge Raad in Den Haag, gezien de grote maatschappelijke betekenis van deze procedures voor de Arubaanse en Curaçaose gemeenschap. 

Sale juli 2024Sale juli 2024

Mr. David Wever en mr. Mirto F. Murray zullen de Arubaanse en Curaçaose koppels bijstaan in deze procedures, waarbij ook belangenorganisaties uit beide landen zich als eisers hebben gesteld. 

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werden de koppels in het gelijk gesteld in hun streven om met elkaar te kunnen trouwen, waarbij het ontbreken van deze mogelijkheid als onrechtmatig werd beschouwd.

Tijdens de lezing zullen David Wever en Mirto F. Murray samen de juridische aspecten van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht op Curaçao en Aruba toelichten aan de hand van de lopende procedures. Na de lezing is er gelegenheid voor een Q&A-sessie waarbij het publiek vragen kan stellen.

Deel dit artikel