Nieuws Curaçao

Liquiditeitssteun Nederland in gevaar nu nieuwe coalitie niets wil weten van Coho

Liquiditeitssteun Nederland  in gevaar nu nieuwe coalitie niets wil weten van Coho
Nieuwe coalitie van MFK en PNP

De liquiditeitssteun van Nederland aan Curaçao loopt gevaar, nu de nieuwe coalitie een uitnodiging van Knops om deel te nemen aan het overleg over COHO heeft afgeslagen.

De uitnoding is weliswaar gericht aan de zittende en inmiddels demissionaire regering Rhuggenaath, maar die stelt dat de nieuwe coalitie aan zet is en de overleggen over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling nu op moet pakken. Ruthmilda Larmonie-Cecilia laat in de Amigoe weten dat ze de uitnodiging afslaat.

De instemming met COHO is voor waarde voor de derde tranche liquiditeitssteun. Net zoals de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden voor topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector en de verlaging van salarissen van ministers en Statenleden. Wetgeving daarvoor is klaar, maar de Staten hebben die nog niet aangenomen.

Volgens demissionair premier Rhuggenaath is de volgende tranche liquiditeitssteun acuut nodig door de druk op de financiën vanwege de coronamaatregelen. De Rijksministerraad neemt halverwege juni een besluit over verdere financiering aan Curaçao.


Deel dit artikel