Nieuws Curaçao

Lonen Caribisch Nederland stijgen gemiddeld met twee procent per jaar

KRALENDIJK – Het gemiddelde jaarloon van werknemersbanen op Bonaire was in 2020 25,5 duizend dollar. Dit is twee procent meer dan in 2019. Op Sint Eustatius was het gemiddelde jaarloon 33,9 duizend dollar en op Saba 31,4 duizend dollar. Vanaf 2011 zijn de lonen elk jaar op rij met gemiddeld twee procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS voor Caribisch Nederland.

In 2020 werd het hoogste jaarloon op Bonaire gevonden in de mijnbouwsector (45,6 duizend dollar), gevolgd door energie en openbaar bestuur. De laagste gemiddelde lonen werden gevonden in de sectoren landbouw, horeca en zakelijke dienstverlening.

Minimumloon

Per 1 januari 2022 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met tien procent. De inflatie is hierin meegenomen. De bedragen van de uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand stijgen mee.

Mensen van 65 jaar of ouder die recht hebben op AOV op basis van wonen en werken op Bonaire, Saba of Sint Eustatius, ontvangen vanaf 1 januari 2022 tien procent meer AOV. De partnertoeslag stijgt evenredig mee. Ook het weduwen- en wezenpensioen, AWW stijgt met tien procent.

De Onderstand wordt eveneens verhoogd met tien procent. Datzelfde geldt voor de kindertoeslagen en de toeslagen die sinds 2020 bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en AOV-gerechtigden. 

Ouders en verzorgers krijgen in 2022 meer Kinderbijslag. Op zowel Bonaire, Saba als Sint Eustatius wordt de Kinderbijslag voor ieder kind tot en met 17 jaar 89 dollar per maand.

Deel dit artikel