Nieuws Curaçao

Luchtvaartmaatschappijen waaronder KLM en IATA spannen kort geding aan tegen Nederlandse staat over krimp Schiphol

SCHIPHOL – Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA, hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat vanwege het terugbrengen van het aantal vluchten op Schiphol. De luchtvaartmaatschappijen stellen dat de staat niet de juiste procedures heeft gevolgd bij het verlagen van het aantal vluchten van 500.000 naar 460.000 per jaar.

Volgens de advocaten van de luchtvaartmaatschappijen ontbreekt een wettelijk verplichte ‘balanced approach’, waarbij eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van geluidshinder van Schiphol. Pas als maatregelen voor de middellange en lange termijn onvoldoende blijken te zijn, mag worden gedacht aan capaciteitsreductie. Die procedure zou op 1 november dit jaar moeten worden afgerond, maar dat is volgens de luchtvaartmaatschappijen te laat.

Schiphol lijkt voor het komende winterseizoen al rekening te houden met 460.000 vluchten, een besluit dat is genomen voordat de verplichte procedures zijn doorlopen, aldus de advocaten. De luchtvaartmaatschappijen stellen dat de Staat geen geluidsberekening heeft laten uitvoeren, waardoor er geen concrete proportionele en alternatieve maatregelen kunnen worden genomen om geluidshinder van Schiphol terug te dringen.

Wettelijke grondslag

KLM en consorten hebben geprobeerd een gesprek aan te gaan met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar zonder succes. De advocaten voeren verder aan dat de Staat is overgestapt op een experimentregeling zonder wettelijke grondslag. KLM en andere maatschappijen stellen zich in te zetten om de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld te worden en hebben miljarden geïnvesteerd in schonere en stillere vliegtuigen. Ze vinden dat de Staat zich aan wet- en regelgeving moet houden en het aantal vliegbewegingen niet zomaar met een “botte bijl” moet terugbrengen.

Deel dit artikel