Nieuws Curaçao

‘Maatschappelijk druk op Openbaar Ministerie om Ennia groeit’

WILLEMSTAD – Terwijl Curaçao zich nu waarschijnlijk diep in de schulden moet steken met een lening van 1,2 miljard gulden om de Ennia-problematiek op te lossen, groeit volgens het Antilliaans Dagblad de maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie om actie te ondernemen. Niet duidelijk is wie de druk opvoert, maar de Curaçaose ochtendkrant is doorgaans goed geïnformeerd in de financiële sector op het eiland.

Al geruime tijd loopt er een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure namens Ennia, aangespannen door de Centrale Bank, tegen de eigenaar Hushang Ansary en voormalige bestuurders en commissarissen. In eerste aanleg werden Ansary en zijn medestanders in november 2021 veroordeeld tot een schadevergoeding van circa 1,1 miljard gulden.

Weinig actie

De dag waarop het Hof uitspraak doet in het hoger beroep dat de veroordeelden hebben ingesteld, nadert snel en is uiterlijk gepland voor 12 september. Opvallend is echter dat er in strafrechtelijk opzicht nog weinig tot geen actie is ondernomen tegen de verantwoordelijken voor de schade bij Ennia, althans niet formeel en publiekelijk bekend. 

Dit ondanks het feit dat er al aangifte was gedaan bij het OM vóór de noodregeling bij Ennia, opgelegd door de Centrale Bank in juni 2018. Het Antilliaans Dagblad heeft de persofficier van justitie hierover benaderd en vernam dat de vragen met betrekking tot deze kwestie worden voorgelegd aan procureur-generaal Ton Maan en hoofdofficier van justitie Heiko de Jong.

Agenda

Deze kwestie staat nu hoog op de agenda van de samenleving volgens de krant, aangezien langzaamaan duidelijk wordt wat er werkelijk op het spel staat. Ten eerste zijn dit de pensioenuitkeringen van maar liefst 30.000 polishouders en pensioengerechtigden. 

Daarnaast wordt er, om hun belangen veilig te stellen, overwogen om een noodlening van Nederland aan Curaçao te verstrekken ter waarde van 1,2 miljard gulden, wat de overheidsfinanciën van Curaçao volledig op zijn kop zou zetten.

Aangiftes

De eerste aangifte leidde tot conservatoir beslag door het OM op Mullet Bay (SunResorts) op Sint Maarten, een belangrijk bezit van Ennia. Dit beslag is tot op heden gehandhaafd gebleven. 

De vervolgaangifte in augustus 2019 bevat de details en feiten die in de civiele procedures zijn ingebracht, en die door de Centrale Bank naar boven zijn gehaald tijdens het onderzoek naar Ennia. 

Hierbij gaat het onder andere om een overzicht van grootschalige geldonttrekkingen door Ansary, excessieve kosten zoals donaties, NetJets, salarissen en vergoedingen, met inbegrip van die voor commissarissen en fictieve werknemers. Bovendien zijn er vragen gerezen over de overwaardering van Mullet Bay en de omvang van het tekort bij Ennia Caribe Leven.

In de civielrechtelijke procedures is consequent vermeld dat er aangifte is gedaan bij het OM. Hoewel de media herhaaldelijk uitgebreid en schokkend verslag hebben gedaan van de situatie bij Ennia, is het opmerkelijk stil gebleven in de gemeenschap. 

Enorm

Maar met een leenbedrag van 1,2 miljard gulden, waardoor de Curaçaose overheid naar verluidt voor lange tijd klem zal zitten in termen van financiële investeringen in openbare voorzieningen, begint het besef door te dringen van de astronomische schade die hiermee gemoeid is. 

Minister van Financiën, Javier Silvania, heeft de Amerikaanse eigenaar van Ennia, Hushang Ansary, zonder enige terughoudendheid als ‘een dief’ betiteld, en ook de vakbonden roeren zich met krachtige taal.

Er wordt volgens het Antilliaans Dagblad nu luidkeels geroepen om gerechtigheid en actie van het Openbaar Ministerie. Er gaan geruchten dat het OM weliswaar in gesprek is over deze heikele kwestie, die wordt beschouwd als ‘van nationaal belang’. 

“Maar het blijft vijf jaar na de initiële aangifte nog altijd afwachten welke stappen de aanklagers van plan zijn te ondernemen in strafrechtelijke zin”, aldus de krant.

Deel dit artikel