Nieuws Curaçao

Maatschappelijk middenveld Curaçao begint platform voor oplossingen crisismigranten

WILLEMSTAD – Belanghebbende organisaties uit de publieke en private sector van Curaçao gaan een platform opzetten en coördineren om te werken aan oplossingen voor het vraagstuk rond crisismigranten.

Dat is één van de uitkomsten van de breed opgezette Tweede Ronde Tafel-conferentie die vorige week werd gehouden in Avila en waaraan vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, het maatschappelijk middenveld, NGO’s, internationale organisaties en religieuze groeperingen deelnamen. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

De conferentie was georganiseerd door de mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao, HRDC en technisch-inhoudelijk gefaciliteerd door de Sociaal-Economische Raad (SER).

Rapport

Het platform moet deze week met een rapport van maximaal twee pagina’s komen waarin praktische oplossingen worden beschreven die daarna als leidraad kunnen dienen voor beleidsformulering op het gebied van een meer inclusieve arbeidsmarkt, waarin crisismigranten ook een rol gaan spelen.

Dit is de belangrijkste reden geweest om in augustus vorig jaar een eerste Ronde Tafel over het onderwerp Arbeidsmarkt en Migratie te organiseren, onder meer als follow up op het door de SER in mei 2019 georganiseerd migratiesymposium. Voor deze tweede strategische Ronde Tafel waren ook internationale belanghebbende partijen uitgenodigd.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Getuigenis

Keynote speaker was John Bliek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die een gedocumenteerde presentatie gaf, met recente onderzoeksgegevens, onder de titel Building Communities: The Economic Benefits of Integrating Migrants into Local Economies.

Andere gastsprekers waren Fabio Siani van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR/ACNUR en de bekende ondernemer Jean Fayad, die namens de private sector sprak.

Bijzonder was de getuigenis van mevrouw Natalie Molina Rodriguez, die steun kreeg van haar zoon Edgardo. Zij migreerde acht jaar geleden uit Venezuela en schreef met driehonderd Venezolaanse professionals zonder verblijfspapieren een brief aan premier Gilmar Pisas met het verzoek om de strikte voorwaarden van een integratieprogramma ook open te stellen voor onafhankelijke professionals. Echter, tot nu toe zonder tastbare resultaten.

Bevolkingsbeleid

Volgens HRDC schiet de Curaçaose overheid tekort in haar aanpak van crisismigratie, vreemdelingen- en bevolkingsbeleid, waardoor een grote groep crisismigranten buiten de boot valt met verregaande gevolgen. Niet alleen voor die migranten zelf, maar ook voor de Curaçaose samenleving, die gebaat is bij de juiste match van skills en werk.

Human Rights Defense Curaçao ziet dat er een tekort is op het eiland aan voldoende expertise en geschoolde arbeidskrachten, mede door de vergrijzing en de vlucht van Curaçaoënaars naar Nederland of Bonaire.

Dit terwijl er een enorm potentieel van vaak jonge vrouwen en mannen, soms hele families in de marge van de maatschappij leven, onzichtbaar, genegeerd, als niet bestaand. Sommigen zijn al meer dan vijf jaar op Curaçao, zonder verblijfsvergunning of toelating van rechtswege.

Onder hen ook hoogopgeleide mensen, zoals artsen, ingenieurs en IT-professionals, die hier niet mogen zijn, illegaal, levend in angst om vastgehouden en gedeporteerd te worden, of misbruikt. Niemand weet hoeveel het er zijn, hoeveel kinderen er onder hen zijn geboren, of ze staatloos zijn of niet en hoeveel van hen de afgelopen jaren zijn vertrokken naar derde landen, onder levensgevaarlijke situaties, waaronder de Verenigde Staten.

Private en publieke sector

Het nieuwe platform wordt een combinatie van deelnemende partijen uit de private en publieke sector, waaronder ondernemersverenigingen, vakbonden en ambtelijke vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Justitie, Economische Ontwikkeling en Bestuur, Planning en Dienstverlening en NGO’s, zoals Human Rights Defense Curaçao.

ILO en UNHCR/ACNUR zijn bereid hun technische expertise en kennis in te zetten ten behoeve van het multi-stakeholder platform.

Deel dit artikel