Nieuws Curaçao

MAN-fractie dient wetswijziging in voor invoering van vaderschapsverlof

WILLEMSTAD – De MAN-fractie heeft een wetswijziging ingediend om vaderschapsverlof te introduceren. Dit geldt op het moment dat iemand vader wordt. Eerder had MAN al een ‘zwangerschapsverlof’ voorgesteld, dat later werd aangepast van 12 weken naar 14 weken en werd vrijgelaten voor de keuze van de moeder.

De introductie van vaderschapsverlof geeft de vader vijf dagen om het mooie moment met zijn kind te kunnen koesteren en te delen, aldus de MAN-fractie. “Voor ons is de rol van de vader belangrijk in het leven van zijn kind. Het belang van het gezin, maar ook de gedeelde rol tussen moeder en vader, is van groot belang. In de moderne wereld zijn zowel moeders als vaders gelijkwaardig. Dit wordt zeker benadrukt als we ons richten op de emancipatie van vrouwen en de rol van mannen/vaders in een gezin en hun gedeelde verantwoordelijkheid.”

Vijf dagen

De keuze voor vijf dagen vaderschapsverlof markeert voor de MAN-fractie een begin om deze route te bewandelen en vaders een reële plaats te geven in het leven en de opvoeding van hun kind. 

Wetenschappelijke studies tonen aan hoe belangrijk een vader is in de eerste dagen van het leven van een kind voor zijn ontwikkeling en het proces van vader-zijn voor de man zelf.

Op dit moment heeft een ambtenaar twee dagen vaderschapsverlof en sommige particuliere entiteiten die een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) hebben, bieden regelingen voor vaders bij de geboorte van hun kind. 

De MAN-partij staat voor zoveel mogelijk gelijkheid in arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers. Daarom stelt de MAN-fractie een wetswijziging voor die alle vaders vijf dagen verlof geeft, zowel in de private als publieke sector.

Koninkrijk

In het Koninkrijk der Nederlanden zijn er al verschillende wijzigingen op dit gebied. In Nederland is het al twee weken, in Aruba is het twee dagen en er wordt gewerkt aan het uitbreiden ervan naar vijf dagen.

Deel dit artikel