Onderwijs

Marnix College en Albert Schweitzerschool pionieren als eerste ‘Language Friendly Schools’ op Curaçao

WILLEMSTAD – Het Marnix College en de Dr. Albert Schweitzerschool hebben een bijzondere mijlpaal bereikt door de eerste scholen op Curaçao te worden die het predicaat Language Friendly School ontvangen. Dit initiatief, ondersteund door de Rutu Foundation uit Nederland, erkent scholen die meertaligheid omarmen en een inclusieve omgeving creëren waar alle talen welkom zijn.

De erkenning onderstreept de inzet van beide scholen voor taaldiversiteit en het vieren van meertaligheid binnen hun gemeenschappen. Naast Nederlands als instructietaal, erkennen deze scholen de waarde van andere talen die hun leerlingen spreken, waaronder Papiaments, Engels, Spaans, Arabisch en Mandarijn.

Om deze titel te verdienen, hebben het Marnix College en de Dr. Albert Schweitzerschool zich aangemeld bij het Language Friendly School-netwerk en voldaan aan strenge criteria die hun toewijding aan taaldiversiteit en inclusie aantonen. Ze hebben een actieplan ontwikkeld en geïmplementeerd dat respect en waardering voor alle talen en culturen binnen de schoolgemeenschap promoot.

De scholen benadrukken het belang van het gebruik van meerdere talen als een middel om betere leerprestaties te stimuleren, gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat meertaligheid in de klas positieve effecten heeft. Ze adviseren ouders om thuis in hun moedertaal met hun kinderen te spreken en zetten zich in tegen uitsluiting en pestgedrag gerelateerd aan taalverschillen.

De erkenning als Language Friendly Schools plaatst het Marnix College en de Dr. Albert Schweitzerschool in een internationaal netwerk van scholen die zich inzetten voor het bevorderen van taalvriendelijk onderwijs, waaronder instellingen op Saba, in Suriname, Europa, Amerika en China. Het initiatief toont de cruciale rol van taal in het verbinden van culturen en het ondersteunen van de academische en sociale ontwikkeling van studenten.

Deel dit artikel