Nieuws Curaçao

Marnix VSBO op Rio Canario pakt pesten aan met themadag

WILLEMSTAD – Om pesten actief aan te pakken, heeft Marnix VSBO in Rio Canario het initiatief genomen met het project ‘Een Positieve Geest’. Dit project, geleid door juffrouw Maricruz Faries, richt zich op eerstejaarsstudenten en streeft ernaar het bewustzijn over de negatieve gevolgen van pesten te vergroten en een positieve schoolcultuur te bevorderen.

Elk jaar zegt de school zich in te zetten voor het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving door middel van dit soort initiatieven. Dit jaar ligt de nadruk op het belang van het behouden van een positieve geest, ‘om zo een gemeenschap te bouwen waarin respect, liefde en verantwoordelijkheid centraal staan.’

Tijdens het project namen de studenten deel aan diverse activiteiten, gericht op het verbeteren van onderlinge relaties, het herkennen en adequaat reageren op pestgedrag, en het begrijpen van cyberpesten en de impact ervan. Ook werd er aandacht besteed aan het bouwen aan zelfvertrouwen en het ontwikkelen van positief denken.

De activiteiten, die duurden van half 9 ’s ochtends tot half 2 ’s middags, waren niet alleen educatief, maar ook inspirerend voor de studenten, zegt de school. De schoolleiding kijkt tevreden terug op een succesvolle dag en is optimistisch dat de studenten de opgedane kennis en vaardigheden toepassen om een positievere schoolomgeving te creëren.

Deel dit artikel